NIEUWS

Open State Foundation zoekt twee nieuwe bestuursleden


Ben jij net als wij overtuigd dat onze samenleving transparanter, democratischer en efficiënter wordt door open overheidsdata? En wil je je daarvoor inzetten binnen een toezichthoudend bestuur? Dan is het bestuurslidmaatschap van Open State Foundation mogelijk iets voor jou.

Het bestuur van Open State Foundation bestaat uit mensen die een transparante overheid een warm hart toedragen, willen meedenken over de strategie van de stichting en hun kennis en netwerk willen inzetten om de missie werkelijkheid te laten worden. We zijn op zoek naar uitbreiding: een penningmeester en een secretaris.

Serv Wiemers is als directeur verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie, en geeft leiding aan het team. Het bestuur is betrokken bij de missie en strategie van de organisatie, en staat op afstand van het dagelijkse werk.

Wat kun je verwachten van een bestuursrol bij Open State Foundation:

  • Je hebt ongeveer vier keer per jaar een bestuursvergadering, digitaal of op het kantoor van Open State in Amsterdam;
  • Je bent enkele keren per jaar aanwezig bij evenementen die Open State organiseert;
  • Je zet je netwerk in voor de missie van de stichting;
  • Je leest mee op begrotingen, jaarverslagen en andere formele stukken waar het bestuur verantwoordelijk voor is.

Naar wie zijn we op zoek?

  • Je hebt affiniteit met open data, digitale overheid, transparantie, accountability en publieksparticipatie;
  • Je hebt affiniteit met en/of een netwerk binnen verschillende groepen ‘hergebruikers’, zoals journalistiek, creatieve industrie, NGO’s, volksvertegenwoordiging, en de ‘community’ van developers;
  • Voor de penningmeester: je kunt financiële stukken beoordelen die door de boekhouder van Open State Foundation zijn opgesteld, en hebt een kijk op financiële planning voor de langere termijn voor een ANBI als Open State Foundation;
  • Voor de secretaris: je bent iemand die gestructureerd de notulen, actiepunten en besluiten van de bestuursvergaderingen kan verwerken.

Het bestuurslidmaatschap bij Open State Foundation is onbezoldigd.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur Ton Zijlstra via ton@openstate.eu. Fijn als je daarin vertelt waar je interesse vandaan komt en welke rol je denkt te kunnen vervullen. Een (digitaal) CV meesturen kan, maar is niet noodzakelijk.