NIEUWS

Witboek geeft inspiratie voor een open overheid


In Noorwegen worden alle informatieverzoeken binnen drie dagen beantwoord, op straffe van een klacht bij de koning. In Taiwan hebben ze een Digitale Minister, die een radicaal opheidsbeleid voert. New Yorkers kunnen bijna real-time zien hoeveel hun politie spendeert aan donuts en kogels. En na de aardbevingen in Haïti werden met data mensenlevens gered. 

Maar ook in Nederland groeit de overheidstransparantie: open weerdata houdt ons droog, we hebben een nationaal open dataportaal, Amsterdam was wereldwijd de eerste met een algoritmeregister, open stikstofdata informeert overheidsbeleid, en de nieuwe Wet open overheid is eindelijk gearriveerd. Ook maken journalisten gretig gebruik van open data: bijvoorbeeld om het woontekort te analyseren, om het verlies van duizenden briefstemmen te onthullen en om de veiligheid van alle fietsroutes naar scholen in Nederland in kaart te brengen. 

Al die verhalen en meer,  vertellen we in het Witboek Open Overheid. Dat doen we met interviews, case studies, tijdlijnen, infographics, foto’s, en ga zo maar door. Het witboek laat niet alleen zien wat er goed gaat op open data-gebied; het biedt ook inspiratie voor de lange weg die we nog moeten afleggen tot een écht open overheid. Daarom bevat het ook open data-gerelateerde adviezen en aanbevelingen, tips en tricks, wensen en dromen – van ons en iedereen die aan het woord komt. 

We overhandigden de allereerste editie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot. Nu presenteren we hier de digitale versie, die onder de CC by 4.0 licentie ook hergebruikt mag worden. Voor wie wat wil opsteken over openheid en overheid… Veel leesplezier! 

Lees hier de online versie van het door Open State samengestelde witboek: Witboek Open Overheid.