NIEUWS

De Tweede Kamer Open Data Portaal – belofte ingelost 10 jaar na dato


Vorige week heeft de Tweede Kamer 10 jaar na toezegging publieke toegang tot de Open Data Portaal gerealiseerd. Via deze portaal kan iedereen direct en gemakkelijk toegang krijgen tot gegevens die worden gegenereerd door de Tweede Kamer. Een broodnodige ontwikkeling waar wij hard voor hebben gestreden. Nu kunnen journalisten, wetenschappers, belangenpartijen zonder onnodige obstakels deze gegevens gebruiken binnen hun werk en kunnen er mooie nieuwe applicaties en websites worden gebouwd.

In 2012 nam de Tweede Kamer het initiatief om parlementaire stukken en informatie over commissie- en plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer als open data te publiceren. Een uitstekend initiatief aangezien open data essentieel is voor een transparante overheid en democratische legitimiteit.

De (betaversie) van de Open Data Portaal van de Tweede Kamer, werd pas 4 jaar daarna gelanceerd in 2016 en was tot vorige week alleen toegankelijk voor een beperkte groep gebruikers. Maar zelfs deze partijen konden op dat moment geen gebruik maken van de open data zoals herhaaldelijk en door verschillende verantwoordelijken binnen de Tweede Kamer werd toegezegd. Het grootste hekelpunt was het slecht functioneren van de API, het koppelvlak waardoor data eenvoudig en op maat opgehaald kunnen worden, onbetrouwbaar en daardoor onbruikbaar.

Hierdoor waren hergebruikers van Kamerdata nog steeds afhankelijk zijn van het ‘scrapen’ van tweedekamer.nl en andere websites. Dit is een foutgevoelige manier van dataverzameling die bovendien zorgt voor een overbelasting van servers van overheidswebsites.

In 2018 en 2021 hebben 1848.nl, Argu.co en de Open State Foundation middels een publieke brief de toenmalige en huidige Tweede Kamervoorzitters Khadija Arib en Vera Bergkamp opgeroepen een speerpunt te maken van een openbare, structurele en gebruiksvriendelijke ontsluiting van Kamerdata. En met succes; (ondanks flinke vertraging) is de Open Data Portaal vanaf nu toegankelijk voor iedereen en bestaat deze uit goed functionerende APIs.

De Open Data Portaal biedt op dit moment via een OData API en SyncFeedAPI toegang tot documenten uit het Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer. Voor deze publicatie wordt een gestructureerd informatiemodel gebruikt dat inzicht biedt in de informatiehuishouding van de Tweede Kamer. Op deze Github kan je eventuele verbeterpunten of issues melden.

Wij gaan nu aan de slag met deze gegevens en roepen jullie op om hetzelfde te doen! Heb je een mooi idee voor hergebruik van deze gegevens? Neem vooral contact met ons op!

Meer weten over ons project? Neem dan contact op met projectleider Jesse Renema via jesse@openstate.eu