NIEUWS

Het publiek wordt in het ongewisse gelaten over de besluitvorming over het openstellen van gegevens over bedrijfseigendom


In een open brief aan de Europese commissarissen Thierry Breton en Vera Jourová hebben Access Info en andere vooraanstaande transparantie-organisaties, waaronder de Open State Foundation, hun bezorgdheid geuit over het uitblijven van een besluit van de Commissie over de publicatie van bedrijfsgegevens in het kader van de Europese “Open Data Directive” (Open Data-richtlijn), zelfs nadat de deadline van 17 juni 2021 voor de lidstaten om de richtlijn om te zetten is verstreken.

Deze brief beoordeeld o.a. (het gebrek aan) voortgang dat door lidstaten wordt gemaakt op gebied van de Open Data-richtlijn: sinds januari zijn er geen openbare voortgangsverslagen over de uitvoeringswet gepubliceerd. De vertraging is met name zorgwekkend omdat de uiterste datum van 17 juni 2021 voor de omzetting van de richtlijn open gegevens door de lidstaten is verstreken. Dit brengt het risico van rechtsonzekerheid in de lidstaten die de richtlijn hebben omgezet en/of vertraging bij de omzetting in de lidstaten die dat niet hebben gedaan met zich mee.

Daarnaast benadrukt de brief om de effectenbeoordeling opgesteld door consultancy bedrijven, waaronder Deloitte, opnieuw te evalueren. Deze beoordeling, waar Open State eerder al over schreef, heeft ertoe geleid de Europese Commissie terug is gekomen op de belofte om lidstaten te verplichten Handels- en UBO-registers open te stellen, omdat een aantal landen – Duitsland, Italië en Nederland – inkomsten zou kunnen mislopen door de verkoop van deze gegevens.

Hoewel wij begrip hebben voor eventuele kostenimplicaties voor de lidstaten, merken wij op dat in de effectbeoordeling zelf wordt benadrukt dat de volledige openstelling van bedrijfsgegevens zowel economische waarde als extra voordelen oplevert die de economische kosten van het openstellen van de gegevens overtreffen. Met name de potentiële besparingen voor de lidstaten die voortvloeien uit het gebruik van bedrijfsgegevens bij het aan het licht brengen en bestrijden van corruptie, wegen ruimschoots op tegen de relatief bescheiden investeringen in het openbaar maken van die gegevens. Open State deelt dan ook de mening van andere transparantie-organisaties om in debat te gaan over deze beoordeling én de voortgang en tijdschema met betrekking tot de uitvoering van de Open Data-richtlijn te delen.

Heb je vragen? Neem dan contact op via jesse@openstate.eu