NIEUWS

Tweede Kamer maakt digitaal petitie aanbieden mogelijk


Goed nieuws: De Tweede Kamer maakt het per direct mogelijk voor burgers om digitaal een petitie aan te bieden.

Dat heeft Kamervoorzitter Khadija Arib deze week laten weten in een brief aan de vaste Kamercommissies.

Het via videoverbinding aanbieden van een petitie vervangt de gebruikelijke, fysieke overhandiging in het Kamergebouw, die door de coronamaatregelen momenteel niet mogelijk is. De overhandiging blijft openbaar via de livestream van de Tweede Kamer.

Het faciliteren van het digitaal aanbieden van petities in de Tweede Kamer volgt op een gezamenlijk initiatief van Petities.nl, BvPA en Open State Foundation waarin datzelfde werd gedaan. Het gelegenheidscollectief vond het een verschraling van de democratie dat onder invloed van de coronamaatregelen geen persoonlijke overhandiging aan Kamerleden mogelijk was.

“Natuurlijk, het is fijn dat de mailbox van volksvertegenwoordigers open staat, maar die oplossing gaat voorbij aan de waarde van hoor en wederhoor, een verdiepend gesprek over de inhoud van een petitie, en de mogelijkheid voor burgers om vervolgafspraken te maken met leden van de Tweede Kamer”, schreven we drie weken geleden.

Open State is verheugd met het feit dat de voorzitter de handschoen heeft opgepakt en de Tweede Kamer nu zelf zorgt voor een volwaardige, open manier om burgerpetities in te dienen.

Lees hier meer over het initiatief van Petities.nl, BvPA en Open State

En dit was de eerste petitie die via ons online werd aangeboden


Ons werk steunen? Dat is heel welkom

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)