NIEUWS

Eerste hulp bij het aanbieden van petities in crisistijd


Burgers die een petitie persoonlijk aan Tweede Kamerleden willen aanbieden, kunnen vanaf dinsdag 26 mei rekenen op hulp van Open State Foundation, Stichting Petities.nl en de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).

Juist in een tijd van crisis waarin de samenleving piept en kraakt is het van groot belang dat burgers en maatschappelijke organisaties toegang hebben tot het parlement. De coronacrisis raakt veel mensen, beroepen en sectoren. Hun zorgen, problemen, ideeën en oplossingen moeten zij kunnen delen met volksvertegenwoordigers. Het petitierecht is een grondwettelijk recht dat hierin voorziet (artikel 5 van De Grondwet).

Maar door de coronamaatregelen vergadert de Tweede Kamer beperkt en is het niet mogelijk om een petitie fysiek aan volksvertegenwoordigers te overhandigen. De fysieke overhandiging en de daarbij behorende interactie met Kamerleden, hebben plaatsgemaakt voor het sturen van een e-mailtje.

Open overheid
Dat vinden we niet passen bij onze open democratie, waarin directe toegang tot het parlement een groot goed is. Natuurlijk, het is fijn dat de mailbox van volksvertegenwoordigers open staat, maar die oplossing gaat voorbij aan de waarde van hoor en wederhoor, een verdiepend gesprek over de inhoud van een petitie, en de mogelijkheid voor burgers om vervolgafspraken te maken met leden van de Tweede Kamer. En datzelfde geldt voor Kamerleden, die nu geen gesprek hebben met burgers die meedenken over politiek en beleid, en niet de mogelijkheid hebben daarvoor hun waardering uit te spreken.

De parlementaire versoepelingen van 18 mei hebben voor het aanbieden van petities helaas niets veranderd. Dit terwijl Nederland sinds de 15e-eeuw het petitierecht kent, dat juist door haar openbare en persoonlijke karakter de verzoeken van burgers van de nodige publieke aandacht voorziet. Dit gaat verloren wanneer petities niet direct aan Kamerleden kunnen worden overhandigd.

Online petitieaanbieding
Of nou ja, het kán natuurlijk wel: Bestaande procedures en techniek staan toe dat petities met een videoverbinding aangeboden worden. De Tweede Kamer faciliteert dat echter niet. Daarom doen Open State Foundation en de BVPA het. We staan burgers en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk graag bij in het online, maar wel persoonlijk, overhandigen van petities aan Kamerleden. Zo keren het openbare karakter van petitie-overhandiging en het directe contact tussen burger en volksvertegenwoordiging terug.  Dat is ook (of juist) in tijden van crisis van vitaal belang.

Hoe werkt dit?
Burgers en maatschappelijke organisaties die een petitie persoonlijk aan de Tweede Kamer willen aanbieden kunnen die petitie mailen naar contact@openstate.eu. De mensen van BvPA zorgen dan voor het indienen van de petitie en maken -als de petitie wordt geaccepteerd- een afspraak voor overhandiging via video-verbinding.

  1. Voor het indienen van een petitie in een fysieke omgeving heeft de Tweede Kamer een aantal criteria opgesteld. Een aangepaste handleiding voor het online aanbieden van petities, inclusief spelregels, is hier te vinden.
  2. Als de betreffende Kamercommissie akkoord gaat met de aangevraagde petitie zal de overhandiging daarvan op dinsdagen tussen 13:15 uur en 14:00 uur plaatsvinden door middel van een door BVPA opgezette beveiligde video-verbinding, die voor iedereen bij te wonen is.

Paar belangrijke punten nog:
Deze alternatieve, online petitie-aanbieding is tijdelijk van aard, totdat de Tweede Kamer zelf zorgt voor de mogelijkheid om (online) petities aan te bieden. Want uiteraard hopen we dat de Tweede Kamer binnenkort fysieke of online petitie-aanbiedingen zelf (weer) zal faciliteren. Bedrijven en georganiseerde belangenorganisaties zijn uitgesloten van bovengenoemde ondersteuning, aangezien zij over capaciteit en expertise beschikken om deze weg zelfstandig te bewandelen.

  • BvPA, Petities.nl en Open State faciliteren enkel deze tijdelijke online petitie-aanbieding, en houden zich op geen enkele manier bezig met de inhoud van de petities. Ook de afweging over het al dan niet in ontvangst nemen van petities is – zoals altijd – volledig aan de commissies in de Tweede Kamer.
  • BvPA, Petities.nl en Open State  sturen de petities alleen op de juiste manier door (zie handreiking), opdat ze in aanmerking komen voor een persoonlijke, virtuele overhandiging. We slaan geen persoonsgegevens op en mails/petities worden na doorsturen door ons verwijderd.
  • Het is uiteindelijk ook aan de Commissievoorzitters van de Tweede Kamer of ze mee doen aan de video-bijeenkomst. BvPA zal ze hier wekelijks toe verzoeken.

(Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay)


Ons werk steunen? Dat is heel welkom

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)