NIEUWS

‘Roep een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het leven’


Stel een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken in. Dat is het belangrijkste advies van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT), die onder leiding van voorzitter Kathalijne Buitenweg (Groenlinks) zich het afgelopen jaar boog over de vraag hoe het parlement meer grip kan krijgen op digitale ontwikkelingen.

De vaste Kamercommissie zou met ingang van de nieuwe kabinetsperiode moeten worden geïnstalleerd. Hoewel de Kamer daar niet over beslist, hintte Buitenweg tijdens de presentatie van het eindrapport (.pdf) van de TCDT donderdagochtend tussen de regels door op een toekomstige minister van Digitale Zaken. Volgens de formele aanbeveling van de TCDT gaat de nieuwe commissie Digitale Zaken ‘wetgeving controleren van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering’.

De TCDT zou verder graag zien dat de nieuwe commissie een jaarlijkse ‘kennisagenda’ gaat opstellen waardoor leden van Tweede Kamer beter zouden weten welke kennis ze nodig hebben om de ontwikkelingen te volgen. En dat de groep vinger aan de pols houdt van debat en besluitvorming op Europees niveau over digitale ontwikkelingen.

Grip op digitalisering
De Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst werd in juli vorig jaar in het leven geroepen om onderzoek te doen rond de hoofdvraag: “Hoe kan de Tweede Kamer de kennispositie versterken op het gebied van digitalisering (informatierecht) en op welke wijze kan de Kamer meer grip krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering (controlerende en wetgevende taak)?”

Het antwoord werd onder meer gezocht in een serie hoorzittingen waar ook Open State Foundation aan heeft deelgenomen. Strekking van onze inbreng: Juist (overheids-) transparantie en het zonder beperkingen beschikbaar stellen van maatschappelijk relevante datasets geven parlement en samenleving meer grip op informatieprocessen en digitale ontwikkelingen.

In het eindrapport komt dit onder meer terug in een passage over gebruik van kunstmatige intelligentie: “Wil de samenleving dat kunstmatige intelligentie ethisch en maatschappelijk verantwoord wordt ingezet, dan is het nodig om heldere kaders te scheppen, bijvoorbeeld met betrekking tot transparantie, het tegengaan van ingebouwde vooroordelen en het voorkomen dat de computer het laatste woord heeft.”

Routekaart
Aanvullend op het onderzoek van de tijdelijke commissie produceerde Waag voor de Tweede Kamer een ‘routekaart’ die moet helpen niet alleen ‘het topje te zien, maar de hele ijsberg van digitalisering’. “Vervolgens kunnen we dan met iedereen die het aangaat de technologie ontwerpen volgens de waarden die voor ons belangrijk zijn”, aldus Waag. Ook aan de totstandkoming van dit document werkte Open State Foundation mee.

Verder lezen:


Ons werk steunen? Dat is heel welkom

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)