NIEUWS

Prijzen van bijna één miljoen zorgbehandelingen op de kaart te vergelijken


Ondanks een belofte van minister Schippers uit 2016 zijn behandeltarieven in de zorg namelijk nog altijd niet transparant. Daarom zijn de prijzen van bijna één miljoen ziekenhuisbehandelingen verzameld door Consumentenbond en Open State Foundation. Met de vernieuwde Zorgkostenvergelijker kunnen zorgconsumenten op de kaart zien waar een medische behandeling het goedkoopst is. Met deze tool willen de organisaties deze belangrijke keuze-informatie toegankelijker maken.

Medische behandelingen tot de grens van het eigen risico (385 euro of maximaal 885 euro) moeten zelf betaald worden. De overheid gaat ervan uit dat consumenten rekening houden met de prijs bij het kiezen van een verzekeraar, zorgverlener of behandeling. De tarieven van de behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars en zorginstellingen echter niet gedeeld en hierdoor kunnen zorgconsumenten onmogelijk rekening houden met prijs.

Zorgtarieven vanaf nu op de kaart te zien

Consumentenbond en Open State Foundation hebben daarom de Zorgkostentool ontwikkeld. Via deze tool kunnen gebruikers helpen om meer tarieven transparant te maken. In de tool kunnen gebruikers op een privacy-vriendelijke manier de prijs en het betreffende ziekenhuis van een behandeling doorgeven, aangevuld met de naam van de zorgverzekering.

Nieuw in de Zorgkostenvergelijker is de mogelijkheid om tarieven te bekijken op de kaart. Zo kun je de behandeltarieven per verzekeraar en per ziekenhuis opzoeken. De Zorgkostenvergelijker maakt gebruik van de informatie die we verzamelen of ontvangen van zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis of van ziekenhuizen. Deze informatie wordt aangevuld met informatie die gebruikers doorgeven via de Zorgkostentool.

Belofte van minister niet nagekomen

Open State Foundation startte in 2014 al een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om inzicht te krijgen in alle ziekenhuistarieven. Voormalig minister Schippers heeft de NZa in 2016 opdracht gegeven om een plan te maken om alle zorgtarieven stapsgewijs openbaar te maken. Minister Bruins gaat nu echter akkoord met het publiceren van de tarieven op een afgesloten gedeelte van de websites van zorgverzekeraars. Hiermee wordt de belofte van vergelijkbaarheid van ziekenhuistarieven uit 2016 niet nagekomen.

Open State blijft tarieven crowdsourcen

Op dit moment maakt nog geen enkele verzekeraar alle tarieven openbaar. Wanneer verzekeraars de tarieven publiceren via het afgeschermde klantgedeelte van de website, zijn deze tarieven nog steeds niet publiek toegankelijk. Deze situatie is onwenselijk en de Consumentenbond en Open State Foundation roepen de zorgverzekeraars daarom op al hun tarieven actief als open data te publiceren. Totdat de tarieven werkelijk als open data beschikbaar komen, blijft Open State deze tarieven delen via de Zorgkostenvergelijker.

Rectificatie 14-02: In het eerdere bericht stond ten onrechte dat Zilveren Kruis geen behandelingen publiceert. De behandeltarieven van Zilveren Kruis zijn op hun website te vinden.

Relevante links

  • Bekijk de open dataset met verzamelde behandeltarieven uit de zorg en ga zelf aan de slag met de data.
  • Bekijk de chronologie van de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Bekijk de Zorgkostentool op de website van de Consumentenbond en geef jouw ziekenhuisrekening door.
  • Bekijk de Zorgkostenvergelijker op de website van de Consumentenbond. De vergelijker is hieronder eveneens zichtbaar.