NIEUWS

Ton Zijlstra nieuwe voorzitter Open State Foundation


Met veel plezier word ik lid van het bestuur van Open State Foundation en neem de rol van voorzitter over van Stef van Grieken. Dit is een nieuwe rol waar ik enorm naar uit kijk. Open State Foundation heeft in de afgelopen jaren een enorm belangrijke rol gehad in het verbeteren van de transparantie van de Nederlandse overheid. Allerlei dingen die we nu heel gewoon vinden, zijn bij Open State Foundation en de voorlopers ervan begonnen. Open State Foundation doet dit niet alleen door principieel te handelen en de vinger op de zere plek te leggen, maar ook door actief overheden te helpen om het anders te doen. Stef van Grieken was voorzitter sinds het begin. Open State Foundation is een fusie van Hack de Overheid en Het Nieuwe Stemmen waar hij oprichter van is.

Mijn eigen geschiedenis met Open State Foundation ligt bij Hack de Overheid. Samen met James Burke en Peter Robinett organiseerde ik in 2008 het eerste Nederlandse barcamp over open overheid, waar we open data ook als thema opvoerden. De tweede editie in 2009 was de eerste echte Hack de Overheid bijeenkomst. Sinds die tijd ben ik langs andere paden dan Open State Foundation actief op het gebied van open data, vanuit mijn bedrijf in Nederland en Europa, en voor de Wereldbank in Aziƫ. Ruim een jaar geleden deed ik een evaluatie van het werk van Open State Foundation op verzoek van zowel de directie als een donateur. Zo heb ik me verdiept in wat Open State Foundation in de afgelopen jaren heeft gedaan en bereikt heeft. Daardoor heb ik een hernieuwde en sterk gedetailleerde waardering gekregen voor het werk en het team van Open State Foundation.

Vanuit die waardering gaf ik een tijdje geleden aan dat als er een keer behoefte aan was, ik het bestuur van Open State Foundation wel wilde versterken. Dat moment kwam vervolgens sneller dan verwacht, omdat Stef inmiddels in het buitenland werkt en dat minder en minder met zijn rol in het bestuur kon combineren.

Stef, het bestuur, en bovenal het team en directie van Open State Foundation hebben in de afgelopen jaren een mooie sterke en energieke organisatie neergezet. Het bestuur van Open State Foundation, allemaal vrijwilligers, staat op afstand, en de leiding is in handen van de directie. Maar het bestuur bewaakt wel het oorspronkelijk enthousiasme, idealisme, en de gezondheid van de organisatie. Niet alleen Open State Foundation en ik, maar iedereen die in Nederland betrokken is bij de transparantie van het openbaar bestuur zijn Stef dank verschuldigd voor wat er in de afgelopen 10-12 jaar is bereikt in Nederland, en waar de organisatie nu staat. Ik ben blij dat ik nu, tien jaar na dat kleinschalige begin bij het eerste ‘GovCamp’ op de rottende vloerbedekking in het leegstaande en gestripte Volkskrantgebouw, opnieuw mag bijdragen aan wat inmiddels zo’n mooie organisatie is.

Het bestuur van Open State Foundation bestaat vanaf nu uit: