NIEUWS

Stichting OpenGeo en Open State pleiten voor Open Mobiliteitsdata


Remise met oude trams

Op donderdag 20 september aanstaande staat openbaar vervoer op de agenda van de Tweede Kamer. Tijdens deze vergadering is aandacht voor pilots rondom Mobility as a Service. Stichting OpenGeo en Open State Foundation pleiten voor beschikbaarheid en bruikbaarheid van data over mobiliteit. Data over reisgedrag, reizigersstromen, transacties en aanvullend openbaar vervoer, zoals deelfietsen en taxivervoer, is niet beschikbaar, ondanks de toezegging van OV-aanbieders om dit toegankelijk te maken.

Om reizigers, onderzoekers, maar ook beleidsmakers de mogelijkheid te geven hun reis optimaal te plannen en om huidige en toekomstige vervoersstromen in kaart te brengen of te optimaliseren is vrij beschikbare open mobiliteitsdata een randvoorwaarde.

Meer open data over mobiliteit

Gebruikersdata is geanonimiseerde informatie over reisgedrag en vervoersstromen, boekingen, betalingstransacties, maar ook reistransacties inclusief tarieven en Internet of Things-data. Deze data berust bij TransLink Systems (TLS) en is in eigendom van de vervoerders, maar is echter niet publiek beschikbaar ondanks een Kamermotie uit 2016. Het is nu mogelijk om een route van A tot Z te plannen. Zonder de gebruikersdata is het niet mogelijk om een gepersonaliseerd advies te krijgen met inzicht in de te verwachten drukte op het traject of kans dat een deelfiets beschikbaar zal zijn als ze bij een station of halte aankomen. Mobility as a Service-platformen kunnen hierdoor niet ontstaan, consumenten krijgen hierdoor geen persoonlijk advies, en onderzoekers en beleidsmakers kunnen deze informatie niet gebruiken om te reizigersstromen te analyseren of optimaliseren.

Stichting OpenGeo en Open State Foundation zien graag dat gebruikersdata, aangevuld met data over additioneel openbaar vervoer op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar komt als open data via één centraal portal. Meer open data over mobiliteit is onontbeerlijk bij de uitdaging om de groeiende toekomstige mobiliteitsstromen in goede banen te leiden.

Bekijk de gehele brief aan de Tweede Kamer.