NIEUWS

Slechts 5 procent NVWA inspecties horecabedrijven openbaar


Sinds de NVWA in 2014 een start maakte met een inspectiekaart zijn data over inspecties nog altijd niet beschikbaar als open data. Uit een analyse van NVWA inspectie resultaten horecabedrijven door Open State Foundation blijkt dat slechts 5% van deze resultaten openbaar zijn gemaakt. In het buitenland worden voedsel- en horeca inspecties al reeds lange tijd gepubliceerd in een open, toegankelijke en herbruikbare vorm.

Op het open data platform van de Rijksoverheid – data.overheid.nl – worden weliswaar vijf diverse potentiele datasets genoemd, zoals Meldingen NVWA en Inspectieresultaten maar geen enkele dataset is openbaar, beschikbaar of toegankelijk. Sterker, deze data had al eind 2016 open moeten gaan, volgens onderstaand schema:

Slechts 5% van de resultaten openbaar bekend

Uit een analyse van gegevens die Open State Foundation heeft geschraapt uit het PDF-bestand Inspectieresultaten voedselveiligheid horeca 30 april 2018 blijkt dat op dit moment van een totaal van 38.942 resultaten, slechts 5% openbaar is. Van de 5.562 resultaten zijn van 3623 geen recente gegevens, voldoen 1895 bedrijven aan wettelijke eisen, staan 5 onder verscherpt toezicht en zijn bij 138 verbeterpunten vastgesteld. Het overgrote deel is niet bekend bij het publiek. Alleen de resultaten in Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn voor ongeveer 70% openbaar.

Geen open data, horeca inspectiekaart onvolledig

In de door de NVWA sinds 2014 gepubliceerde horeca inspectiekaart kun je slechts gegevens vinden over 5.715 inspecties. Sinds 2016 publiceert de NVWA weliswaar inspectieresultaten in een PDF bestand, de zogenoemde Inspectieresultaten voedselveiligheid horeca (PDF) maar eerdere verzoeken tot hergebruik stuitte op bezwaren van de NVWA. Aanvankelijk op ’technische redenen’ en later omdat naar de mening van de NVWA de verzochte gegevens ‘uiteindelijk het resultaat [zijn] van een door een natuurlijke persoon verrichtte handeling’.

Al jaren roepen consumentenorganisaties de NVWA om inspectiegegevens openbaar te maken en sommige moesten eerst naar een rechtbank voordat informatie gedeeld werd. En zelfs in de eigen kader actieve openbaarmaking NVWA controlegegevens van bedrijven uit 2015 werd gezegd dat de NVWA zoveel mogelijk informatie actief openbaar beschikbaar zou maken op de website van de NVWA als open data. Vier jaar na de lancering van de Horeca-inspectiekaart in 2014 wordt het dringend tijd om deze inspectiegegevens voor eenieder toegankelijk en actief beschikbaar te stellen in een machine leesbare vorm. Op 14 juni a.s. spreekt de Tweede Kamer over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.