NIEUWS

Openheid gevraagd over daadwerkelijke kosten handelsregister


Voor een geïnformeerd debat over de Handelsregisterwet is inzage in de kosten van de uitvoering ervan door Kamer van Koophandel van cruciaal belang. De Kamer van Koophandel heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. Open State Foundation heeft daarom met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd deze jaarrekeningen openbaar te maken.

De uitvoering van de handelsregisterwet is onderwerp van debat in de Tweede Kamer. ‘Een belangrijk onderwerp daarbij is toegang tot het handelsregister als open data’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Als financiële gevolgen voor de Kamer van Koophandel naar voren worden gebracht als mogelijke obstakel dan moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel de uitvoering van het handelsregister daadwerkelijk kost.’

Eenzelfde informatieverzoek was in 2015 nodig om inzage te krijgen in de jaarrekening 2014 van de Kamer van Koophandel. Toen bleek dat de kosten voor het beheer en exploitatie van het handelsregister door de Kamer van Koophandel beduidend hoger lagen dan die van handelsregisters in landen waar gegevens uit het register wel als open data beschikbaar zijn.

Ook overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen maken voor hun publieke taken gebruik van het handelsregister en betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naast de jaarrekeningen en de kosten van de uitvoering van de Handelsregisterwet, heeft Open State Foundation daarom ook via een informatieverzoek bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een overzicht van de financiële bijdragen van andere overheidsorganisaties voor het gebruik van gegevens uit het handelsregister.

‘Doordat het handelsregister niet beschikbaar is als open data worden dagelijks maatschappelijke en economische baten gemist en innovatie belemmerd’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Nu de Tweede Kamer zich buigt over de handelsregisterwet is het van belang dat bekend is hoeveel de uitvoering van het handelsregister daadwerkelijk kost’.

Page 1 of Brief Wob Ez Handelsregister

DocumentCloud by