NIEUWS

Kosten handelsregister slechts helft totale bedrijfslasten Kamer van Koophandel


De uitgaven die de Kamer van Koophandel maakt voor het handelsregister zijn slechts de helft van de totale kosten van de Kamer van Koophandel. De directe en indirecte kosten voor deze wettelijke taak waren in 2014 € 92,5 miljoen op een totaal van € 181 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening van de Kamer van Koophandel die tot nu niet volledig openbaar was. De Kamer van Koophandel verdiende in 2014 meer dan €125 miljoen aan het handelsregister.In 2014 waren de indirecte kosten voor de registratietaak van de Kamer van Koophandel € 51,8 miljoen euro toegewezen aan het Klant Contact Centrum en de indirecte kosten € 40,7 miljoen, waarvan € 16,3 miljoen ICT en € 13,6 miljoen aan Facilitaire zaken, Huisvesting en Inkoop. Voor de registratietaak kreeg de Kamer van Koophandel in 2014 vanuit de Rijksbijdrage € 59 miljoen euro. De verkoop van producten (HR Informatieproducten, Exportdocumenten) leverde € 56 miljoen euro op en de bijdrage uit inschrijvingskosten was € 9,9 miljoen.

Handelsregister KvK kost meer dan open handelsregisters

De kosten voor het beheer en exploitatie van het Nederlandse handelsregister zijn meer dan de kosten van handelsregisters in het Verenigd Koninkrijk en Australië waar de gegevens uit het register wel als open data beschikbaar is. In het Verenigd Koninkrijk kost het handelsregister € 84,4m en in Australië € 71,4m per jaar. Ondanks dat er bij het Britse Companies House 172 FTE’s meer dan bij de Kamer van Koophandel toegewezen zijn aan het handelsregister, liggen de totale kosten van Companies House € 8,1m lager. Aan het Australische handelsregister zijn slechts 374 FTE’s toegewezen.

Toegang handelsregister beperkt door tarifiering

Doordat gegevens van de handelsregister in het Verenigd Koninkrijk en Australië vrij toegankelijk en digitaal beschikbaar zijn als open data worden gegevens veel vaker geraadpleegd dan de gegevens die de Kamer van Koophandel beheert. Het aantal online raadplegingen in 2014 van informatie uit het handelsregister via de Kamer van Koophandel 15 miljoen. Bij Companies House daarentegen werden gegevens 291 miljoen keer geraadpleegd en de gegevens via het Australische handelsregister zo’n 137 miljoen keer.

Het aantal nieuwe inschrijvingen heeft geen invloed op de kosten. In totaal staan in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië respectievelijk 2,6 miljoen, 3,4 miljoen en 1,7 miljoen bedrijven geregistreerd. In het Verenigd Koninkrijk schrijven meer dan 2 keer zoveel (585.741) en in Australië (761.697) meer dan 3 keer zoveel nieuwe bedrijven zich in dan in Nederland (238.402).

Omdat de huidige financieringsvorm een belangrijk obstakel voor het (her)gebruik van de gegevens uit het handelsregister is, heeft Open State Foundation bij de Kamer van Koophandel volledige inzage gevraagd in het huishoudboekje van het handelsregister.