NIEUWS

Meer dan 715.000 ziekenhuistarieven online


Na het lanceren begin september 2016 van een tool waarin met consumenten ziekenhuisrekeningen zijn verzameld, staan inmiddels meer dan een 715.000 prijzen van ziekenhuisbehandelingen online. In de database van de Consumentenbond, ontwikkeld in samenwerking met Open State Foundation, staan 715.774 prijzen van ziekenhuisbehandelingen.

In de database staan prijzen van behandelingen van zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen. In de database zijn 634.814 tarieven te vinden van ziekenhuisbehandelingen gecontracteerd door zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis. Daarnaast zijn 80.960 tarieven van verschillende ziekenhuizen als Albert Schweitzer, MC Groep, RKZ, Tergooi en UMC te vinden.

Consumenten kunnen met de database vooraf behandelkosten van verschillende ziekenhuizen vergelijken maar ook achteraf kijken of hun rekening klopt en zo actief meewerken om eventuele foute declaraties boven water te krijgen.

Uit een analyse van de data door de Consumentenbond blijkt dat er nog steeds grote prijsverschillen bestaan voor dezelfde behandeling bij verschillende ziekenhuizen. Tarieven liggen soms honderden tot duizenden euro’s uit elkaar. De prijzen verschillen niet alleen per ziekenhuis maar zijn ook afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Vorig jaar stuurde minister Schippers, nog voor de behandeling van een hoger beroep van Open State Foundation bij de Raad van State, een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schrijft dat ze de Nederlandse Zorgautoriteit zou vragen een plan te maken voor ‘stapsgewijze openbaarmaking van alle prijsgegevens in de curatieve zorg’. Volgens de minister moet het ‘een voorspelbaar traject zijn, waarin de informatie beschikbaar komt op een manier die gestandaardiseerd is opdat de informatie goed vergelijkbaar is’. Tot heden heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een dergelijk traject nog niet ontworpen.