NIEUWS

Uitspraak Raad van State in zaak prijstransparantie ziekenhuizen


De Nederlandse Zorgautoriteit mag op basis van de Wet openbaarheid van bestuur geen informatie over zorgkosten per zorgaanbieder openbaar maken. Dat is de uitspraak van de Raad van State vandaag in het hoger beroep van Open State Foundation tegen de weigering van de Nederlandse Zorgautoriteit om informatie over ziekenhuistarieven openbaar te maken.​ ​

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is op basis van de gevraagde informatie na te gaan welke zorg-producten een zorgaanbieder heeft gedeclareerd en om hoeveel zorg-producten het gaat. Deze informatie is vertrouwelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit meegedeeld. Daarom staat volgens de Raad van State de Wob in de weg aan de openbaarmaking van de gevraagde informatie.​

‘De uitspraak van de Raad van State maakt glashelder dat de wet inmiddels door de realiteit is ingehaald. Een selecte groep burgers, zorgverzekeraars en zorginstellingen regelen inzicht in kosten nu zelf. Maar voor echte fraudebestrijding, inzicht in kosten en doelmatigheid van de zorg moet de politiek in actie komen’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘De afgelopen jaren hebben we gezien dat de Nederlandse Zorgautoriteit geen millimeter beweegt naar transparantie. Daar moeten ze dus bij geholpen worden’.

Bijgestaan door Wob-expert, Brenno de Winter, verzocht Open State Foundation drie jaar geleden de prijzen en aantallen ziekenhuis behandelingen per zorgaanbieder openbaar te maken. Het verzoek en later het bezwaar bij de Nederlandse Zorgautoriteit werden afgewezen. In augustus 2015 diende het beroep bij de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank was in oktober 2015 van oordeel dat de Nederlandse Zorgautoriteit geen inzage hoefde te geven omdat de gevraagde gegevens werden gezien als bedrijfsgeheimen.​
Sinds die uitspraak hebben een aantal zorgverzekeraars, ziekenhuizen en consumenten, zelf prijzen openbaar gemaakt. Deze week maakte de Consumentenbond via een database, ontwikkeld in samenwerking met Open State Foundation, meer dan 200.000 ziekenhuisprijzen openbaar.

Overzicht van de zaak en documenten.