NIEUWS

Open State vraagt Kiesraad om open data uitslagen recente verkiezingen


De Kiesraad beheert de Databank Verkiezingsuitslagen en publiceert gemeentelijke stemuitslagen van verkiezingen. De verkiezingsuitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 zijn op dit moment nog niet gepubliceerd omdat nog niet alle gemeenten hun informatie aangeleverd hebben.

Dit terwijl er bij de telling van de verkiezingen in een aantal gemeenten stemmen vergeten zijn en voor verantwoording deze data onontbeerlijk zijn. Bovendien is deze data relevant voor opkomstbevorderende activiteiten in de aanloop naar de volgende verkiezingen.

Omdat de Kiesraad reeds beschikt over stemuitslagen van een groot aantal gemeenten, staat het de Kiesraad niets in de weg om deze data reeds te publiceren. Daarom heeft Open State Foundation op basis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie een verzoek neergelegd bij de Kiesraad om deze data onmiddellijk vrij te geven.

Open State Foundation vraagt daarin alle reeds ontvangen stemuitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 op het niveau van stembureaus (per partij en kandidaat) openbaar te maken. Dit zal mogelijk moeten zijn doordat eerder (in 2010, 2012, 2014 en 2015) uitslagen per stembureau als open data zijn gepubliceerd.

verkiezingenb