NIEUWS

Wie stemt voor open data?


Een overzicht van het stemgedrag van fracties in de Tweede Kamer (20-09-2012 tot 17-01-2016). In de linker column staat het voorstel met informatie () en is aangegeven of het voorstel positief () of negatief () is voor open data en hergebruik. De kleuren geven aan of een fractie voor (groen) of tegen (rood) heeft gestemd. Met de selecteer knop kun je de fracties met elkaar vergelijken.

In deze overzichten zie je drie wetten of wetswijzigingen, dertien amendementen, 21 moties, 20 sets Kamervragen, 21 commissievergaderingen en 77 brieven van de regering die gaan over open data en hergebruik overheidsinformatie. Wat opvalt is dat coalitiepartijen PvdA en VVD en oppositiepartijen D66 en GroenLinks het meest actief zijn op deze onderwerpen.

Voor een overzicht van verkiezingsbeloften op deze onderwerpen verwijzen wij naar het overzicht dat gemaakt is door het Leer en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). In dat overzicht van verkiezingsprogramma’s scoren achtereenvolgens GroenLinks, D66 en de VVD de meeste punten.

Scroll door vergaderingen van de Tweede Kamer, brieven van der regering, kamervragen en antwoorden, moties en amendementen van de afgelopen regeerperiode.

De data is te vinden via data.openstate.eu.

Om open data en het hergebruik van overheidsinformatie vooruit te brengen is het nodig dat meer Kamerfracties actief zijn. Krijgt straks iedereen daadwerkelijk het recht op toegang tot digitale overheidsinformatie in een open machine-leesbaar formaat? Wordt centraal uitgevraagde informatie van decentrale overheden ook centraal ontsloten? Worden de gegevens van openbare registers als het Handelsregister en het Kadaster voor iedereen gratis opengesteld? Wordt het open data beleid voor de gehele rijksoverheid belegd onder de verantwoordelijkheid van de minister-president? Immers, open data is geen opeenstapeling van pilots maar een kerntaak van de overheid.

Meer informatie over verkiezingen 2017 vind je hier.

verkiezingenb