NEWS

Who votes for open data?


An overview of voting behaviour on open data, open government and re-use of government information of Dutch political parties in the Dutch parliament (20-09-2012 tot 17-01-2016).

In the left column there is the name of legislative proposals and parliamentary motions (), next to it is whether the proposal is positive for open data and the re-use of government information () or negative (). The colours show whether a political party voted in favour (green) or against (red) the proposal or motion. With the select button you can compare the different votes by the parties.

In deze overzichten zie je drie wetten of wetswijzigingen, dertien amendementen, 21 moties, 20 sets Kamervragen, 21 commissievergaderingen en 77 brieven van de regering die gaan over open data en hergebruik overheidsinformatie. Wat opvalt is dat coalitiepartijen PvdA en VVD en oppositiepartijen D66 en GroenLinks het meest actief zijn op deze onderwerpen.

Voor een overzicht van verkiezingsbeloften op deze onderwerpen verwijzen wij naar het overzicht dat gemaakt is door het Leer en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). In dat overzicht van verkiezingsprogramma’s scoren achtereenvolgens GroenLinks, D66 en de VVD de meeste punten.

Scroll door vergaderingen van de Tweede Kamer, brieven van der regering, kamervragen en antwoorden, moties en amendementen van de afgelopen regeerperiode.

De data is te vinden via data.openstate.eu.

More information on Elections 2017 can be found here.

verkiezingenb