NIEUWS

Open State in beroep tegen weigering NVWA open inspectie data


Digitale transparantie organisatie Open State Foundation gaat in hoger beroep tegen een besluit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarmee het weigert inspectie resultaten beschikbaar te stellen voor hergebruik. Al in 2015 deed Open State Foundation een verzoek voor hergebruik van inspectie gegevens, waaronder inspectie data over voedselveiligheid en hygiƫne van lunchrooms.

Ingebreke

Pas onder druk van de rechter en een ingebrekestelling duurde het zeven maanden voordat de NVWA een besluit nam op het oorspronkelijk verzoek. In dat besluit noemde de NVWA dat de informatie om ’technische redenen’ niet verstrekt kon worden in een machine leesbaar formaat. Dat is opmerkelijk omdat de NVWA deze gegevens niet alleen sinds 7 juli 2014 via een eigen website ‘Horeca inspectiekaart’ publiceert maar ook een Android en iOS app had laten ontwikkelen door ICT-dienstverlener DICTU dat deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken. In deze apps is het mogelijk precies de door Open State Foundation gevraagde gegevens in te zien.

‘Technische redenen’

In het bezwaarschrift van Open State Foundation, bijgestaan door Wob-expert Brenno de Winter, stelde de digitale transparantie organisatie dat de NVWA niet in redelijkheid tot de slotsom had kunnen komen dat de Wet hergebruik overheidsinformatie niet van toepassing is en dat gegevens om ’technische redenen’ niet verstrekt kunnen worden. In het bezwaar deed Open State Foundation ook het verzoek om meteen de broncode, ontwerpdocumenten en datastructuren van de NVWA apps en de website met horeca-inspecties openbaar te maken.

‘Natuurlijke persoon’

Inmiddels stelt de NVWA dat geen technische belemmeringen bestaan om de datasets te verstrekken maar dat ondanks dat de data bestaat uit handelsnamen, adresgegevens, productgegevens en inspectie-oordelen bevatten, de NVWA deze gegevens ziet als gegevens betreffende ‘een natuurlijke persoon’ omdat naar de mening van de NVWA de verzochte gegevens ‘uiteindelijk het resultaat [zijn] van een door een natuurlijke persoon verrichtte handeling’.

Dit staat volgens Open State Foundation echter haaks op haar eigen ‘Kader actieve openbaarmaking NVWA controlegegevens van bedrijven’ (19 november 2015). Daarin stelt de NVWA dat ‘de openbare controlegegevens altijd op de website van de NVWA gepresenteerd’ en dat ‘dezelfde openbare controlegegevens worden ontsloten en beschikbaar gesteld als open data’.

Nu de NVWA alle andere mogelijkheden om deze voor consumenten noodzakelijke informatie zelf te ontsluiten en het hergebruik verzoek naast zich neerlegt, ziet Open State Foundation geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te gaan.

horeca inspectie kaart

horeca inspectie kaart android