NIEUWS

Risicoprofielen kinderopvang Amsterdam


Op deze kaart zijn de risicoprofielen te vinden van locaties kinderopvang in Amsterdam vanaf 2013. In het venster kun je direct naar de inspectierapporten. Bij een kinderopvang waar geen zorgen over bestaan wordt minder intensief geïnspecteerd dan bij een kinderopvang waar wél zorgen over zijn. Hiervoor hanteren toezichthouders zogenoemde risicoprofielen.

Op dit moment zijn risicoprofielen van kinderopvangorganisaties niet openbaar. Deze profielen zijn nu alleen bekend bij de inspectie en de gemeente. Aan elke kinderopvanglocatie wordt een kleur toegekend, die correspondeert met de mate waarin een locatie inspectie nodig heeft. Een groene locatie wordt minstens een keer per jaar geïnspecteerd, terwijl de kleur rood wijst op een meer regelmatig en intensiever bezoek van de inspectie.

Open State Foundation heeft in samenwerking met het Ministerie voor het Kind in kaart hierboven de risicoprofielen van kinderopvang van de gemeente Amsterdam ontsloten. Deze risicoprofielen zijn gebaseerd op de volgende criteria. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van GGD GHOR Nederland.

Risicoprofielen op jaar doorzoekbaar


In maart nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan waarin gesteld wordt dat het risicoprofiel van kinderopvangorganisaties openbaar moet worden gemaakt. Door actieve openbaarmaking van deze risicoprofielen wordt de kinderopvang aangespoord tot verbetering en kunnen ouders een meer gefundeerde keuze maken voor een bepaalde kinderopvanginstelling. Daarnaast draagt het openbaar maken van de risicoprofielen bij aan duidelijkheid over de werkwijze van toezichthouders en de manier waarop zij conclusies trekken over risico’s en kwaliteit.

De Tweede Kamer wil nu dat voor 1 september 2016 uitgezocht wordt hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van kinderopvanginstellingen. Daarnaast wordt gekeken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om reeds bestaande gegevens openbaar te maken. Het inzichtelijk maken van de risicoprofielen past ook in het kader van Het Nieuwe Toezicht op de kinderopvang. Hierbij wordt gewerkt aan een openbaar en transparant kwaliteitsoordeel van de inspectie over aanbieders van kinderopvang.

Open State Foundation heeft de data beschikbaar gesteld via Github.