NIEUWS

Openheid zorgkosten geweigerd


Open State Foundation is teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam dat het geen inzage krijgt in zorgkosten. De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van Open State Foundation voor openbaarmaking van informatie over de kosten van zorg door zorgaanbieders.

In het oordeel geeft de rechtbank de Nederlandse Zorgautoriteit gelijk dat het geen inzage geeft in zorgkosten. ‘Omdat wij vinden dat iedereen het recht heeft om te weten wat de prijs en kwaliteit van zorg is, is een hoger beroep bij de Raad van State onvermijdelijk’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation.

Volgens de rechtbank zijn de gehanteerde prijs per zorgproduct, per zorgaanbieder en het aantal gedeclareerde zorgproducten aan te merken als bedrijfs- en fabricagegegevens.

‘Terwijl Minister Schippers van Volksgezondheid dit jaar heeft uitgeroepen tot het jaar van de transparantie, mogen we nog steeds niet weten wat de zorg eigenlijk kost’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Omdat wij vinden dat iedereen het recht heeft om te weten wat de prijs en kwaliteit van zorg is, is een hoger beroep bij de Raad van State onvermijdelijk’.

Zonder dat alle technische fabricagegegevens openbaar gemaakt hoeven worden, biedt de wet meer ruimte voor transparantie. Zo is het ook, zonder de aantallen te noemen, goed mogelijk om de prijs of de bandbreedte van verschillende tarieven per zorg produkt per zorgaanbieder inzichtelijk te maken.

‘Binnen de wet zijn meer mogelijkheden om informatie vrij te geven’, zegt Wob-expert Brenno de Winter. ‘Het is prima mogelijk om te weten wat de behandeling van een gebroken been kost, zonder precies aan te geven hoe dat been is gezet’.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft Open State Foundation vorig jaar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzocht openheid te geven over door zorgaanbieders gehanteerde prijzen, gedeclareerde kosten en aantallen behandelingen.

Het verzoek werd in het primaire besluit op 20 maart 2014 afgewezen en het bezwaar daarop werd op 18 september 2014 ongegrond verklaard. Hiertegen ging Open State Foundation in beroep bij de rechtbank in Amsterdam.

Meer informatie
Documenten behorende bij de zaak