Met Openspending.nl krijg je inzage in de huishoudboekjes van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Je kunt per overheid de begroting vergelijken met de daadwerkelijke uitgaven. Ook kun je begrotingen of uitgaven tussen twee overheden vergelijken en kun je de uitgaven van een gemeente of provincie vergelijken met het gemiddelde van alle vergelijkbare overheden (benchmarks).

De tool Openspending.nl maakt gebruikt van open data waarvoor Open State Foundation vanaf 2013 overheden heeft benaderd via data verzoeken. Dit resulteerde in de duurzame ontsluiting van iv3 (Informatie voor derden) data met alle jaar en kwartaalrapportages die overheden verplicht aan het CBS moeten leveren. Daarnaast vind je met Openspending.nl detaildata van diverse gemeenten met uitgaven tot transactie niveau.

Screen Shot 2016-05-19 at 16.35.51

envelope

Op de hoogte blijven?