De onderwijs sector, overheden, beroepsbevolking en werkgevers kunnen met digitale transparantie beter inspelen op de snelle veranderingen van de moderne samenleving. Het zorgt voor beter geïnformeerde beleid en betere keuzes voor opleiding en werk. Dit vermindert werkloosheid,  draagt bij aan economische groei en verrijkt het leven van mensen.

Open data

Overheden verzamelen gegevens van kinderopvang tot universiteit om de prestaties in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld aan studentenregistraties, landelijke tests, zelfrapportage van scholen en inspectie verslagen. Voor de arbeidsmarkt zijn er data van vacatures bij werkgevers tot en met de werkloosheid op macro economisch niveau. Tesamen een waardevolle bron voor innovatieve toepassingen.

Hergebruik

Deze data kunnen gebruikt worden een kinderopvang te kiezen of een basisschool te kiezen, om een interessante cursus of opleiding te vinden. Arbeidsmarktdata kan vertellen welke opleidingen veel gevraagd zijn op de arbeidsmarkt en hierbij zelfs openstaande vacatures weergeven. Beleidsmakers kunnen data toepassen in benchmarks en analyses voor het verbeteren en evalueren van beleid.