Dit is een datavisualisatie van gegevensbestanden en koppelingen bij de overheid. Open State Foundation heeft deze data uit de bijlagen van een brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 23 maart 2015 en een brief van 1 oktober 2015.

De informatie is echter niet compleet. Het overzicht is het resultaat van een uitvraag bij de verschillende ministeries. In de brief van wordt gesteld dat het overzicht zich beperkt tot de rijksoverheid, omdat koppelingen tussen databestanden van andere overheden buiten de verantwoordelijkheid van het kabinet vallen. Ook koppelingen met basisregistraties zijn uit het overzicht gelaten, ‘omdat deze al genoegzaam uit de vigerende wet- en regelgeving zijn af te leiden’. Daarnaast ontbreken koppelingen die het belang van de nationale veiligheid of andere vitale belangen, zoals opsporingsbelangen, in de weg staan. De vermelding van een koppeling geeft voorts geen indicatie over de gebruikte techniek of de frequentie van verstrekking.

envelope

Op de hoogte blijven?