NIEUWS

Open State overhandigt rapport ‘Matglas’ aan Tweede Kamerleden


Na de mediastorm vorige week rondom het onderzoek ‘Matglas’ door Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie overhandigde Serv Wiemers, directeur Open State, vandaag het rapport aan Tweede Kamerleden. Renske Leijten (SP), Inge van Dijk (CDA), Julian Bushoff (PvdA), Chris Simons en Jan Klink (beiden VVD) kwamen dinsdagmiddag naar de centrale hal van het Tweede Kamergebouw om het rapport over de voortgang van de Wet open overheid (Woo) in ontvangst te nemen en te spreken over de bevindingen.

Het nieuwe onderzoek naar de implementatie van de Woo wijst uit dat er veel activiteit plaatsvindt binnen overheden, maar dat het nog tot weinig resultaat leidt. Ook werd duidelijk dat ministeries ernstig de maximale wettelijke beantwoordingstermijn van 42 dagen overschrijden: in 2022 deden ministeries gemiddeld 167 dagen over het beantwoorden van een Woo-verzoek.

Alle aanwezige Kamerleden bevestigden het belang van het onderzoek. Ze waren het eens met de conclusie van het rapport dat de traagheid in het beantwoorden van Woo-verzoeken komt door gebrek aan politieke en bestuurlijke prioriteit. Ook sloten ze zich aan bij de bevinding dat overheden nog lang niet klaar waren voor de Woo toen de wet op 1 mei 2022 in werking trad. De Kamerleden waren kritisch over de gesloten, risicomijdende houding die de overheid aanneemt tegenover het delen van informatie. Deze houding vergroot namelijk het wantrouwen in de overheid, en daarmee de kloof tussen burger en overheid.

Ook kwam het afhandelen van Woo-verzoeken ter sprake. Chris Simons zag het beantwoorden van grote Woo-verzoeken door overheden als een grote uitdaging. Voor Renske Leijten was het begrijpelijk dat journalisten en burgers regelmatig alle relevante documenten rondom een thema opvragen. Wanneer een verzoek eens te laat of maar deels beantwoord wordt, is het niet gek dat een verzoeker voortaan maar alles opvraagt.

Deze donderdag, 16 maart, vindt het commissiedebat over de Wet open overheid plaats, waar met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voortgang van de Woo wordt besproken . Daarbij zullen zeker de bevindingen van het rapport ‘Matglas’ meegenomen worden, aldus de Kamerleden die vandaag aanwezig waren. Zo wordt donderdag hopelijk de eerste stap gezet van matglas naar glashelder.