NIEUWS

Democratie, transparantie en honing in Rome


Op 11 en 12 oktober vond in Rome de Europese bijeenkomst van het Open Government Partnership, OGP, plaats. OGP is een internationale organisatie die met 77 nationale en 106 regionale overheden samen met maatschappelijke organisaties streeft naar bestuur dat transparant is, verantwoording aflegt en voortdurend burgers betrekt. Open State Foundation is als maatschappelijke partij vanuit Nederland aangesloten; Serv Wiemers nam aan de bijeenkomst deel.

In Rome ging het onder andere over de crises die de wereld nu treffen (na de coronapandemie de klimaatcrisis en de oorlog tegen Oekraïne). In tijden van crises kan de neiging bestaan gesloten op te treden, maar door iedereen te betrekken is een land juist sterker. Overheden moeten in gewone tijden al open zijn, en dan is het natuurlijk dat ook in tijden van crisis te zijn.

Maar in de praktijk staan vertrouwen en democratie wereldwijd onder druk. Openheid moet tegenwicht bieden tegen toenemend autoritarisme. Met digitale innovaties kunnen overheden inclusiever en meer ‘accountable’ worden. Het Nederlandse initiatief om transparantie rondom algoritmes te creëren werd als positief genoemd.

Op allerlei gebieden van open overheid konden de deelnemers aan de Europese OGP-bijeenkomst van elkaar leren: de relatie overheid-maatschappelijk middenveld, transparante lobby, communicatie, open aanbestedingen, enz. Wat dat laatste betreft was de aanwezigheid van een delegatie uit Oekraïne indrukwekkend. Overheid en maatschappelijk middenveld slaan daar de handen ineen om de komende wederopbouw maximaal transparant te laten verlopen.

Zo zorgt openheid voor de hoognodige vernieuwing van de democratie. ”Democracy should be like honey: sweet and sticky,” aldus de Chief Executive Officer of OGP, Sanjay Pradhan.

 

Foto: Serv Wiemers (op de rug gezien) aan een tafel met vertegenwoordigers van overheden, NGO’s en media voor het uitwisselen van best practices hoe de overheid tot meer openheid te bewegen.