NIEUWS

Plannen om lobbyen door ex-bewindslieden aan te pakken gaan niet ver genoeg


De voorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om het lobbyen door ex-bewindslieden tegen te gaan, zijn een voorzichtige eerste stap in de goede richting. Maar haar richtlijnen zijn boterzacht, stellen Serv Wiemers en Rosa Juffer vandaag in De Volkskrant. 

Vorige week maandag stuurde demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer inzake ‘Integriteitsbeleid gewezen bewindspersonen’. Een zucht van verlichting ging door democratisch Nederland. Eindelijk wordt de politieke draaideur – politici verlaten de politieke arena om er vervolgens als lobbyist weer terug te keren – aangepakt.

Dat is hoognodig om het maatschappelijk vertrouwen in de politiek terug te winnen. Denk aan de overstap van minister Cora van Nieuwenhuizen naar Energie-Nederland. Denk aan het onderzoek dat Open State Foundation samen met de Volkskrantdeed waaruit bleek dat tussen 31 en 44 procent van de vertrokken politici in een lobby-functie terechtkomt. Denk aan de kritiek van de Raad van Europa (GRECO) dat Nederland niets heeft geregeld.

De brief van de minister poogt wel iets te regelen. De Volkskrantprijst die poging in het hoofdredactionele commentaar van 1 december onder het motto ‘beter laat dan nooit’. Maar bij nadere bestudering van de brief zeggen wij: ‘Beter goed dan dit.’ Want de maatregelen schieten te kort en leiden niet tot een nieuwe, open bestuurscultuur. Nederland gaat hiermee de voorhoede van integere landen niet halen.

Benieuwd naar onze suggesties? Lees het gehele artikel hier.