NIEUWS

Maatschappelijke organisaties in de Kamer: Digitalisering vergroot de machts-disbalans


Op 8 december organiseerde de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek inzake digitalisering. Open State Foundation nam hier als onderdeel van het maatschappelijk middenveld aan deel.

In het eerste blok kwamen de maatschappelijke organisaties aan het woord: Marleen Stikker van Waag, Evelyn Austin van Bits of Freedom, Merel Koning van Amnesty International en Serv Wiemers van Open State Foundation. Van de leden van de vaste commissie waren aanwezig: Queeny Rajkowski (VVD), Lisa van Ginneken (D66), Danai van Weerdenburg (PVV), Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (DENK) en Barbara Kathmann (PvdA, online).

Centraal thema was de vergroting van de machtsdisbalans door de voortschrijdende digitalisering; zowel overheid als big tech beschikken over veel meer digitale middelen dan de gemiddelde burger. De maatschappelijke organisaties riepen de Kamerleden op hier iets aan te doen en te proberen de machtsbalans te herstellen.
De schriftelijke inbreng van Open State Foundation is hier terug te lezen.

Serv Wiemers, directeur Open State Foundation, sprak de volgende tekst uit: