NIEUWS

Lancering UBO-atlas!


Volgens de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn van de Europese Commissie (AMLD) moeten alle lidstaten van de EU een openbaar Ultimate Beneficial Ownership (UBO) register opstellen. Met als doel het anonieme karakter van bedrijven en andere ondernemingen ontmaskeren en daarmee financiële misdrijven tegengaan, zoals witwassen, belastingontduiking en corruptie. Ondanks deze Europese regelgeving bleek vorig jaar dat 63% van de lidstaten nog niet over een gecentraliseerd register beschikt. Nu, drie jaar na de in werking getreden regel, geeft de UBO Atlas een beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van de openbaring van UBO-registers in lidstaten. Hiermee geven we iedereen de mogelijkheid om zelf de balans op te maken: welke landen  geven toegang tot de registers van uiteindelijke begunstigden en welke (nog) niet?

De UBO-atlas

Drie jaar na de aanneming van vijfde anti-witwasrichtlijn en een jaar na de uiterste termijn voor de lidstaten om de registers van uiteindelijke begunstigden te installeren en open te stellen, geeft de UBO Atlas een beeld van de huidige stand van zaken in de Europese Unie. De atlas laat de specifieke aspecten zien van de implementatie en toegankelijkheid van registers van uiteindelijke begunstigden in de EU-lidstaten. Zo is mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende aspecten van het UBO-register en de implementatie hiervan: zoals wie er allemaal toegang tot het register heeft in een land, of er een betaalmuur is ingesteld en of de data gestructureerd is en beschikbaar is in een machine leesbaar formaat.  Zo kan het zijn dat een land wel een centraal register heeft opgesteld maar dat data niet vrij beschikbaar is doordat er voor gegevens betaald moet worden en niet in open data format zijn gepubliceerd, zoals in Nederland. 

De UBO Atlas bouwt voort op onderzoek dat is uitgevoerd door Transparency International. In de loop van de komende maanden zullen meer details over deze uiteindelijke begunstigden aan de UBO Atlas worden toegevoegd.

Ga nu naar uboatlas.eu en vergelijk Ultimate Beneficial Ownership-registers tussen EU-lidstaten! 

Heb je vragen? Neem dan contact op via jesse@openstate.eu