NIEUWS

Laatste kans voor de Wet open overheid in de Eerste Kamer


wordcloud

Op dinsdag 28 september zal de Wet open overheid opnieuw worden behandeld in de Eerste Kamer. Na bijna tien jaar touwtrekken zou deze wet dan eindelijk moeten worden aangenomen.

De actuele ontwikkelingen in politiek Den Haag onderstrepen nog eens het grote belang van open overheidsinformatie. De Wet open overheid (Woo) kan daaraan bijdragen. Ondanks dat de Woo verre van perfect is, pleit Open State Foundation samen met een aantal mediaorganisaties voor steun aan de Woo.

De Woo gaat uit van actieve openbaarmaking en dat is een stap vooruit ten opzichte van de huidige Wet openbaarheid bestuur (Wob). Ook wordt er met de Woo een Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld dat behalve een advies- ook een ombudsman-functie gaat krijgen.

Wat niet lijkt te verbeteren, zijn de Wob- en Woo-termijnen. Op verzoek van de Eerste Kamer stuurde minister Ollongren op 14 september een overzicht van deze termijnen in andere EU-landen. Daaruit blijkt dat Nederland hooguit een matige middenmoter is. Daarbovenop worden in de praktijk de termijnen in Nederland geregeld overschreden.

Open State Foundation vraagt aandacht voor de lange termijnen en roept de minister op om (1) hoge prioriteit te geven aan het voldoen aan Wob/Woo-verzoeken binnen de gestelde termijnen en (2) samen met het nieuw in te stellen Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding te bezien waar inkorting van de termijnen in de praktijk mogelijk is.