NIEUWS

Nieuwe strategie Open State Foundation: REBEL & PARTNER


Open State Foundation zich de afgelopen maanden gebogen over een nieuwe strategie voor de komende jaren. Het afgelopen strategische driejarenplan liep begin dit jaar af, en er zijn heel wat nieuwe ontwikkelingen die vragen om een nieuwe aanpak. De coronacrisis heeft natuurlijk veel invloed op alle lagen van de maatschappij. De digitalisering ontwikkelt zich steeds sneller. En de overheid pakt een grotere rol. Hoe kunnen we die tegenmacht organiseren?

Openheid en digitale transparantie zijn de antwoorden die Open State Foundation kan en moet geven. Wij zetten ons in voor een transparante samenleving door open data. Dat doen we door soms de rol van rebel en soms die van partner op te pakken. We ontsluiten data en stimuleren hergebruik. We lobbyen voor openheid; we bouwen tools die die openheid mogelijk maken; en we geven advies aan overheden hoe die openheid te organiseren. De komende periode geven we extra aandacht aan communicatie en het beïnvloeden van de maatschappelijke agenda. En we zetten in op acquisitie, van donoren en fondsen.

Voor het opstellen van de nieuwe strategie hebben we input gehaald van binnen (door interne brainstorms) en van buiten (door gesprekken met stakeholders en de enquête onder de achterban).

Lees de strategie, en doe met ons mee onder het motto: open data, transparante samenleving!