NIEUWS

De winnaars van de SOS Tech Awards zijn bekend!


De winnaars van de eerste editie van de SETUP & Open State Tech Awards zijn bekend! SETUP en Open State Foundation hebben zojuist de SOS Tech Awards uitgereikt: vier awards voor transparantie en verantwoordelijkheid in de digitale samenleving. De vier winnaars zijn bekend! Zij vertegenwoordigen het beste én slechtste voorbeeld op het gebied van digitale transparantie en genomen verantwoordelijkheid na digitale misstappen.

Glass Box Award gaat naar de indieners van de Wet open overheid

Digitale transparantie door middel van open data kan veel maatschappelijke en economische waarde creëren. Met de Glass Box Award spreekt de Open State Foundation waardering uit de partijen die in het afgelopen jaar voor meer digitale transparantie hebben gezorgd. Steven van Weyenberg en Bart Snels ontvingen de Glass Box voor het indienen van de Wet open overheid, een wetsvoorstel dat transparantie vanuit de overheid bevordert, en hun inzet op dit beleidsterrein. In de nasleep van de toeslagen affaire, die het desastreuze effect van het gebrek aan openheid aantoont, vond de jury dat de maatschappelijke impact van een transparante overheid benadrukt moet worden. Jurylid Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, benadrukte: “een Open Overheid is essentieel in onze samenleving, in onze democratie en ook voor het vertrouwen van de burger in de overheid”. De jury benadrukte dat het een zware klus is om zo een wet door de Kamer te loodsen, daarnaast is het een aanmoediging voor andere Tweede Kamerleden om het systeem te corrigeren. 

Bart Snels en Steven van Weyenberg reageerden enthousiast over de ontvangst van de award. Per videoboodschap vertelden ze dat ze enorm vereerd zijn om deze award te mogen ontvangen en zien de award als een aansporing om deze wet snel door beide Kamers te laten aannemen. “Een wet die heel goed zal zijn voor een meer transparante overheid”, stelt Bart Snels.

Black Box Award voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Omdat er nog volop ruimte is voor verbetering op het gebied van open data, hadden we ook een Black Box Award klaarstaan. Deze is bedoeld voor instanties, overheden of personen die in het afgelopen jaar voor een achteruitgang of stagnatie in digitale transparantie hebben gezorgd. 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de winnaar van de Black Box vanwege het onvolledig openbaar maken van de agenda van haar bewindslieden. Het ministerie van LNV laat zien niet structureel agenda-afspraken vast te leggen en bij te werken, ondanks dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het ministerie ligt. Volgens de jury is de mate van gebrek aan openheid bij het ministerie LNV duidelijk afgebakend: er is een duidelijke regel over het openen van de agenda’s van bewindspersonen sinds 2018 en uit het kleine aantal geregistreerde afspraken met externe partijen zag de jury een ministerie met weinig transparantie. “Het is van belang voor burgers, journalisten en andere partijen om te weten wie er mogelijk invloed hebben op het beleid van het ministerie”, onderbouwd Piek Visser-Knijff, onafhankelijk data-ethicus en filosofe. 

Winnaars van de Doden Mussen Award en Levende Mussen award 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt de Dode Mussen Award vanwege de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden ofwel Super SyRI. KPN ontvangt de Levende Mussen Award vanwege haar oprechte excuses en effectieve vervolgstappen na de 112 storing. Meer informatie over deze awards is te vinden op de website van SETUP. 

Terugkijken stream
Heb je de uitzending gemist? De uitreiking van de SOS Tech Awards is nog t/m 1 mei 2021 terug te kijken via sostechawards.nl

 

De vier winnaars van de SOS Tech Awards