AGENDA

SETUP & Open State Tech Awards


Transparantie en verantwoordelijkheid in de digitale samenleving

Sostechawards.nl

SETUP en Open State Foundation reiken op 23 maart voor het eerst de SOS Tech Awards uit: vier awards die overheden en bedrijven aanmoedigen om open en transparant te zijn. Over hun data en digitale processen, én over hun fouten en de lessen die daaruit worden geleerd. Zo vragen we hen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van hun technologische systemen.

In onze samenleving doen we steeds vaker een beroep op big data en algoritmen. Om te zorgen dat iederéén hier beter van wordt, is open en toegankelijke data cruciaal. Daarom publiceert het CBS ruim 5.000 datasets en werkt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een systeem om besluitvorming van alle gemeenten goed doorzoek- en herbruikbaar te maken. Toch leidt de inzet van technologie niet vanzelfsprekend tot een positief resultaat. Denk bijvoorbeeld aan Systeem Risico Indicatie (SyRI): een systeem voor fraudeopsporing dat structureel bleek te discrimineren. Hoe transparant en verantwoordelijk zijn organisaties eigenlijk over hun systemen? Tijd om ze langs de meetlat te leggen!

Glass & Black Box Award: openheid en transparantie

Digitale transparantie door middel van open data kan veel maatschappelijke en economische waarde creëren. Met de Glass Box Award spreekt de Open State Foundation waardering uit voor partijen die in het afgelopen jaar voor meer digitale transparantie hebben gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan data-projecten waarin burgers actief worden betrokken bij het openen en hergebruiken van datasets. Omdat er nog volop ruimte is voor verbetering, hebben we ook een Black Box Award klaarstaan. Deze is bedoeld voor instanties, overheden of personen die in het afgelopen jaar voor een achteruitgang of stagnatie in digitale transparantie hebben gezorgd, bijvoorbeeld door informatie waar de samenleving belang bij heeft onvoldoende toegankelijk te maken.

Dode & Levende Mussen Award: verantwoordelijkheid

Bedrijven en overheden slingeren er graag op los met hun PR-wagen als technologische misstappen aan het licht komen. Maar leiden hun excuses, statements en beloften ook tot de nodige verandering? Om dat te bepalen ontwierp SETUP de Dode-mussen-index. Deze kan oplopen van vijf dode tot vijf levende mussen: hoe teleurstellender de aangeboden excuses of (niet) genomen maatregelen, hoe meer de samenleving blij wordt gemaakt met een dode mus. Bedrijven en overheden die met mooie statements komen maar hun fouten niet aanpakken, komen in aanmerking voor een Dode Mussen Award. Partijen die leren van hun fouten en verantwoordelijkheid nemen voor hun misstappen, maken kans op een Levende Mussen Award.

Op dinsdag 23 maart 2021 reiken we de SOS Tech Awards uit via een livestream vanuit de centrale Bibliotheek Utrecht, de thuisbasis van SETUP. In de maand ervoor worden de genomineerden bekend gemaakt.

Inschrijven   

dinsdag 23 maart 2021, 00:00

online