NIEUWS

Open overheid stukje dichterbij


Een permanent adviescollege en overheidsinformatie toegankelijk via één platform: de Wet open overheid die nu in de Tweede Kamer ligt, is een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerdere versie. De Wet open overheid is de opvolger van de stokoude Wet openbaarheid bestuur en wordt op dinsdag 12 januari, behandeld in de Tweede Kamer.

Een open overheid is van groot belang voor het functioneren van de democratie en het vertrouwen van de burger. De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de overheidsinformatie niet op orde is en dat verbeteringen hoognodig zijn. Open State Foundation en mediaorganisaties VVOJ, NVJ, NDP Nieuwsmedia en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren pleiten al langer voor verbeteringen in de Wet open overheid. Deze organisaties roepen de Kamerleden nu op de laatste verbeteringen te omarmen. Het nieuwe permanente adviescollege moet wel voldoende slagkracht krijgen om te voorkomen dat een verbetering op papier in de praktijk tot vertraging leidt. En de conclusies naar aanleiding van de toeslagenaffaire over meer transparantie van intern beraad van bestuursorganen moeten ook zijn weerslag vinden in de Woo.