NIEUWS

Bescherm het belangrijkste anti-corruptie-instrument van de EU: open bedrijfsregisters!


Op de Internationale Anticorruptiedag 2020 roepen wij samen met 100 toonaangevende organisaties op het gebied van transparantie, corruptie en open data uit heel Europa, de Europese Commissie en nationale regeringen op om bedrijfsregisters, inclusief eigendom– en bedrijfsstructuurgegevens, vrij toegankelijk te publiceren als open data.

In een open brief aan Thierry Breton, Commissaris voor de Interne Markt, en Vera Jourová, vicepresident voor Waarden en Transparantie, reageren we hiermee op dreigementen om de toegang tot bedrijfsregisters te beperken tot slechts zeer basale gegevens, zonder de namen van de eigenaren, zoals nu wordt voorgesteld binnen de implementatie van de Open Data-richtlijn van 2019.

In de brief staat dat de toezegging om bedrijfsregisters te openen, inclusief gegevens over eigendom en bedrijfsstructuur, de meest cruciale transparantie- en anti-corruptiemaatregel is die de EU in 2020 kan nemen.

“We zien dat de meeste grote gevallen van fraude, corruptie en belastingontduiking aan het licht worden gebracht door journalisten en het maatschappelijk middenveld. Onbeperkte toegang tot deze gegevens is essentieel voor deze organisaties om hun rol te kunnen spelen”. Serv Wiemers, directeur Open State Foundation.

De ondertekenaars van de brief pleiten ervoor dat minimaal de de volgende data openbaar moet worden gemaakt onder de Open Data-richtlijn:

  • Naam van de bedrijfseigenaar;
  • Geboortemaand en -jaar;
  • Nationaliteit;
  • Eigenaar-ID;
  • Namen van aandeelhouders;
  • Land van vestiging van aandeelhouders / eigenaren;
  • Insolventiestatus van het bedrijf;
  • Alle updates van de ingediende informatie, inclusief de datum van de meest recente update.

De brief sluit af met het argument dat de Europese Commissie en de lidstaten nu de volledige publicatie van informatie over bedrijven en bedrijfseigendom moeten garanderen als een hoogwaardige dataset bij de implementatie van de Open Data-richtlijn. Met een echt open licentie zonder aanvullende beperkingen: “Alles minder dan volledig publicatie, zou uiteindelijk een omgeving creëren waarin corruptie kan voortduren. Dit is de tijd voor meer transparantie en verantwoording, niet minder. ”

Voor de volledige lijst van ondertekenaars en quotes verwijs ik u naar de Engelse versie van dit artikel op onze website.

Heb je vragen? Neem dan contact op via jesse@openstate.eu