NIEUWS

Open State Foundation roept Kamer op Woo effectief te maken


Foto van de torens van de Ridderzaal op het Binnenhof

Donderdag 29 oktober behandelt de Tweede Kamer de aangepaste versie van de Wet open overheid (Woo). Die is een stap in de goede richting, maar kan en moet nog beter.

In een artikel in de Volkskrant van vandaag pleit Serv Wiemers, directeur van de Open State Foundation, voor een fundamenteel open overheid. Bij de maatschappelijke veranderingen  en de digitale revolutie hoort een urgente, bredere nationale agenda, waarvan de Wet open overheid het fundament is. Die gaat namelijk uit van actieve openbaarmaking van overheidsinformatie en is daarmee een stap in de goede richting.

Maar samen met een aantal mediaorganisaties stelt Open State Foundation dat het huidige wetsvoorstel nog beter kan. NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en de Open State Foundation hebben daarom een brief (Brief aan Kamer Woo) gestuurd aan de betrokken Kamerleden. De organisaties vragen aandacht voor:

  • Input van maatschappelijke en mediaorganisaties in het Woo-Adviescollege.
  • Digitale standaarden voor informatieontsluiting via het Forum Standaardisatie.
  • Opname van een transparantieregister in de wet.
  • Een onafhankelijke ‘informatiecommissaris’ die als een soort ombudsman kan optreden bij geschillen tussen burger of journalist en overheid.
  • Halvering van de beslistermijn voor informatieverzoeken.
  • Uitbreiding van het aantal (semi-) overheidsorganisaties dat onder de Woo valt.