NIEUWS

Evaluatie actieplan Open Overheid 2018 – 2020 nu open voor commentaar


Aftrap van het huidige Actieplan Open Overheid in oktober 2018

Nu het actieplan Open Overheid 2018 – 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn einde nadert, heeft het ‘Independent Review Mechanism’ (IRM) van internationaal samenwerkingsverband Open Government Partnership (OGP) de evaluatie ervan in concept gepubliceerd. 

Tot 7 mei kan iedereen commentaar leveren op de inhoud van het rapport. Dat kan via dit document.

Het Actieplan Open Overheid (folder in .pdf) wordt uitgevoerd onder de vlag van het internationale Open Government Partnership, waaraan ook Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties zich hebben  verbonden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken coördineert het actieplan, en werkt in de uitvoering samen met nationale partners.

Open State Foundation is bij het actieplan betrokken als lid van het zogeheten ‘stakeholderforum‘ en als partner in de uitvoering van twee van de 11 actiepunten: Open Besluitvorming (actiepunt 1) Open Wob (actiepunt 5).

Afbeelding: Aftrap van het huidige Actieplan Open Overheid in oktober 2018, Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0.