NIEUWS

Hartelijk International Open Data Day!


Wat wij eigenlijk elke dag al doen, gebeurt wereldwijd nog eens extra op 7 maart: het vieren van de voordelen van open data voor maatschappij, economie en democratie. Het is vandaag International Open Data Day. 

Samen met Open Nederland en 1848.nl grijpen we Open Data Day aan om nog eens een extra lans te breken voor het ontsluiten van data door overheden op lokaal en regionaal niveau. In Dagblad van het Noorden daarom vandaag een opiniestuk over dit onderwerp, dat je hier kunt vinden.

Wil je weten wat er verder vandaag gebeurt rond open data? Kijk dan even op de website van Open Data Day.

En: heb je ideeën voor meer digitale transparantie van de overheid? Ken je open data-toepassingen die je graag wil delen? Heb je een vraag over open data? Of wil je meer weten over ons werk? Dan staat onze mailbox vandaag open – net als de rest van het jaar.

Foto: Aftrap van het actieplan Open Overheid 2018-2020, door Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0 


Ons werk steunen?

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)