NIEUWS

Open State in tijden van corona: we blijven bereikbaar


Net als zovelen werken ook wij van Open State Foundation sinds eind vorige week vanuit huis, alwaar we werk en de rest van ons leven zo goed mogelijk combineren.

Zo slagen we erin om lopende projecten waaraan (deels) afstand kan worden gewerkt door te laten gaan, en blijven we onverminderd bereikbaar voor vragen of nieuwe verzoeken.

Paar dingen waar we graag even op wijzen:

  • Ten eerste een heel praktische: we zijn telefonisch slecht bereikbaar omdat we niet op kantoor zijn. Als je contact met ons zoekt: mail dan even naar contact@openstate.nl, dan mailen of bellen we dezelfde dag nog terug.
  • Heb je open datavragen, assistentie nodig bij datajournalistiek onderzoek of bij het verzamelen en/of goed ontsluiten van specifieke datasets: neem contact op (dat kan via hetzelfde mailadres of bij haast beter via wilma@openstate.eu) en dan bespreken we of samenwerking mogelijk is.
  • In de loop van volgende week komen we met een aantal webinars rond transparantie en open data. In eerste instantie gaat dat om een cursus die interessant is voor ambtenaren die te maken hebben of gaan (of willen!) krijgen met digitale transparantie en het delen van informatie. Alvast meer weten? Mail even, dan houden we je op de hoogte.

Afbeelding: de developers van Open State tijdens Accountability Hack in de Tweede Kamer, door Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0


Ons werk steunen? Dat is heel welkom

Open State Foundation draagt op veel manieren bij aan een open overheid, en een gelijke toegang tot overheidsinformatie voor iedereen. Door data te ontsluiten, toepassingen te maken, te adviseren, op te leiden en het stimuleren van hergebruik van overheidsdata dragen we bij aan een vitale democratie. Wil je ons helpen bij deze missie? Heel graag. We kunnen een eenmalige of periodieke donatie goed gebruiken.

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.)