NIEUWS

Organisaties: ‘Tweede Kamer, geef meer geld uit aan eigen ondersteuning’


De Tweede Kamer moet meer investeren in de eigen fractie-ondersteuning. Dat is waar een petitie getekend door 31 maatschappelijke organisaties, bedrijven, public-affairs bureaus en wetenschappers de Tweede Kamer toe oproept. De organisaties stellen dat het Nederlandse parlement zichzelf tekort doet met het gering aantal ondersteuners en zij zien dit als een bedreiging voor de Nederlandse democratie. De petitie ‘Steun de Kamer, versterk de democratie!’ wordt aangeboden aan de Kamer.

De ondertekenaars constateren dat de Tweede Kamer schroom heeft om zelf een lans te breken voor meer ondersteuning. In de petitie vragen de ondertekenaars de Tweede Kamer daarom om meer middelen te reserveren voor fractieondersteuners ‘voor kiezers die goed vertegenwoordigd willen worden, voor journalisten die de waakhond zijn van onze democratie, voor de ambtenaren en bewindspersonen die zich gecontroleerd willen zien en voor de belangenbehartigers die uw tijd en aandacht vragen voor belangwekkende onderwerpen.’

Met 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden hebben wij in Nederland 13 Kamerleden per één miljoen inwoners. Dat is minder dan in alle Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en België. En met gemiddeld één medewerker per Kamerlid ligt er veel druk op Kamerleden tijdens de vele debatten, werkbezoeken en e-mails van burgers en organisaties. Tenslotte worden portefeuilles van Kamerleden groter en het institutioneel geheugen neemt af door een versplintering van het politiek landschap. Dit terwijl de disbalans tussen het aantal ondersteuners van een minister en een Kamerlid enorm is en de complexiteit van de thema’s van de Kamer toeneemt.

Initiatiefnemer van de petitie is Tom Kunzler van Open State Foundation. Hij schreef een column over zijn ervaringen met de gebrekkige ondersteuning van de Tweede Kamer en riep organisaties op een petitie te ondersteunen voor meer fractieondersteuning. De petitie is ondertekend door organisaties zoals Hivos, Cordaid, Waag, campagnebureau BKB en diverse public affairs bureaus.

De gehele petitie ‘Steun de Kamer, versterk de democratie!’ is hier te vinden en hieronder is een lijst te vinden van alle ondertekenaars:

  • Maatschappelijke organisaties: Open State Foundation, Waag, Wemos, Hivos, Cordaid, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Kennisland, Open Nederland, MVO Nederland;
  • Andere organisaties: BKB | Het Campagnebureau, Periklesinstituut, Argu, HollandBio, Jonge Democraten, 1848 b.v. Nederland ICT, 1848 Strategie;
  • Public affairs organisaties: Wallaart & Kusse Public Affairs, Thonon Folz Public Affairs, Wepublic, EPPA, IVCB, Mondegreen Strategische Communicatie, Jochem Beunderman, Considerati, Drea Berghorst, Klimbie Public Affairs, KH Legal Advice, Van Belang & Parnters, AD REM Debat & Strategie, TASvW;
  • Wetenschap en onderzoek: Instituut Maatschappelijke Innovatie, Arco Timmermans (bijzonder hoogleraar Public Affairs).

NB: De petitie is vandaag naar de Tweede Kamer verzonden. De griffie komt op een later moment met een datumvoorstel voor het overhandigen van de petitie aan leden van de Tweede Kamer. Na het aanbieden van de petitie zal de Tweede Kamer de petitie verder bespreken tijdens een vergadering.

Lees ook de volgende artikelen over dit onderwerp:

Hieronder is de tekst van de gehele petitie te lezen

Update 24-06-2019: Nederland ICT steunt de petitie ook.

Update 25-06-2019: 1848 Strategie en Van Belang & Partners steunen de petitie ook.


Onderwerp petitie: Steun de Kamer, versterk de democratie! Een oproep om te investeren in gepaste ondersteuning van Tweede Kamerleden

Geachte Kamerleden,

Uw Kamer is het hoogste democratische orgaan van Nederland. Wij zien als maatschappelijke organisaties, journalistiek en bedrijven dat u zichzelf tekortdoet als het gaat om uw eigen ondersteuning. Daarmee staat uw positie onder druk als volksvertegenwoordiging, controleur van de uitvoerende macht en medewetgever.

De 30 ondertekenaars bestaande uit maatschappelijke organisaties, bedrijven, public affairs bureaus en specialisten en wetenschappers maken zich zorgen over de positie van ons parlement en roepen u daarom op om ruimhartig budget beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning voor uw fracties. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste investering is die we kunnen doen in onze parlementaire democratie.

Een drukbezet parlement
Met 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden hebben wij in Nederland 13 Kamerleden per één miljoen inwoners. Dat is minder dan in alle Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en België.

Daarbij investeren wij weinig in de ondersteuning van onze Kamerleden. Met gemiddeld één medewerker per Kamerlid ligt er veel druk op Kamerleden met alle debatten, werkbezoeken, partijbijeenkomsten en e-mails van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Tenslotte worden portefeuilles van Kamerleden groter en het institutioneel geheugen neemt af door een versplintering van het politiek landschap.

Disbalans tussen uitvoerende en controlerende macht
Dit is een bedreiging voor de effectiviteit van ons parlement. De disbalans is enorm wanneer gekeken wordt naar het aantal ondersteuners per bewindspersoon versus u als Kamerlid. Dit leidt er ontegenzeggelijk toe dat u niet alle Kamerstukken kunt lezen, al uw e-mails kunt doornemen of de informatie tot u kunt nemen die u aangereikt wordt vanuit de samenleving.

Deze disbalans wordt verder versterkt door de steeds verder digitaliserende samenleving. De thema’s waar uw Kamer zich over dient te buigen worden daardoor complexer en door digitale beschikbaarheid neemt het informatie-aanbod toe. Het is niet meer dan redelijk dat u de mogelijkheid krijgt om deze informatie goed te kunnen verwerken.

De samenleving verdient een sterk parlement
De hoogste instantie van onze parlementaire democratie verdient extra ondersteuning. We begrijpen dat spreken over extra middelen voor uw eigen ondersteuning geen populair onderwerp is. Maar we vragen u dit niet voor u zelf te doen, maar voor kiezers die goed vertegenwoordigd willen worden, voor journalisten die de waakhond zijn van onze democratie, voor de ambtenaren en bewindspersonen die zich gecontroleerd willen zien en voor de belangenbehartigers die uw tijd en aandacht vragen voor belangwekkende onderwerpen.

Met extra middelen kunt u inzetten op meer ondersteuning bij uw werkzaamheden. Denk aan het aannemen van extra fractiemedewerkers die kunnen helpen met het doornemen van de stukken, data-analisten die cijfers voor u inzichtelijk kunnen maken, het laten doorgroeien van uw beste medewerkers zodat ze verbonden blijven aan uw fractie, het aannemen van de juridische experts die u kunnen helpen met initiatiefvoorstellen of de creatievelingen die komen met originele ideeën om problemen op te lossen.

U heeft zelf de sleutel in handen voor de oplossing van dit probleem. Wij vragen u dan ook om deze oproep ter harte te nemen en werk te maken van het versterken van onze democratie met extra ondersteuning.

Hoogachtend namens,

Naam Functie Organisatie  
Tom Kunzler Adjunct-directeur Open State Foundation
Kees Zevenbergen Directeur Cordaid
Nora van der Linden Directeur Kennisland
Edwin Huizing Directeur Hivos
Marielle Bemelmans Directeur Wemos
Maarten Zeinstra Voorzitter Vereniging Open Nederland
Suzanne Elias Public Affairs MVO Nederland
Thijs van Mierlo Directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
Marleen Stikker Oprichter en directeur Waag
Bianca Pander Mede-eigenaar BKB | Het Campagnebureau
Lucas Benschop Eigenaar 1848 b.v.
Jeroen Thijs Partner 1848 Strategie
John Bijl Directeur Periklesinstituut
Joep Meindertsma Directeur Argu
Annemiek  Verkamman Managing Director HollandBIO
Jelmer Schreuder Public Policy Manager Nederland ICT
Arco Timmermans Bijzonder hoogleraar public affairs Universiteit Leiden
Guido Enthoven Directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie
Dennis van Driel Voorzitter Jonge Democraten
Maaike Hellingman-van Hooidonk Partner Wepublic
René van der Steeg Partner EPPA
Bart Pegge Director public affairs practice Considerati
Michiel Krijvenaar Partner Van Belang & Partners
Kevin Zuidhof

&

Oliver van Loo

Managing Director

Associate Partner

IvCB
Myrthe Kusse Mede-eigenaar Wallaart & Kusse Public Affairs
Marius Snyders Eigenaar / Consultant Mondegreen Strategische Communicatie
Daniël Schut Eigenaar AD REM Debat & Strategie
Thom van Woerkom Eigenaar TASvW
Kaj Hollemans Directeur KH Legal Advice
Ivo Thonon Mede-eigenaar Thonon Folz | Public Affairs
Rogier Klimbie Eigenaar Klimbie Public Affairs  

 

Drea Berghorst Manager Public Affairs  

 

Jochem Beunderman  

 

 

 

 

Foto: CC-BY Kamerzetels door Risatla