NIEUWS

Officieel overheidsregister staat vol met fouten


Open State Foundation lanceert eigen ‘Allmanak’ om informatie op orde te brengen

De overheidsalmanak – het officiële Nederlandse register van overheidsorganisaties, politici en overheidsfunctionarissen – staat vol met fouten. Bovendien ontbreekt veel essentiële informatie. Dat blijkt uit onderzoek van Open State Foundation.

Open State Foundation lanceert vandaag de website Allmanak.nl, waarop alle gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.

Een volledige en correcte lijst met overheden, politieke vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen is essentieel voor burgers, journalisten, bedrijven en belangenbehartigers. De informatie wordt gebruikt voor contactgegevens van overheden, voor onderzoek, verantwoording, participatie en belangenbehartiging.

Maar bij maar liefst driekwart van de provincies en bij meer dan 90 procent van de Nederlandse gemeenten zijn fouten ontdekt, of mist een deel van de informatie in de Almanak. Gebruikers zijn hierdoor veroordeeld tot tijdrovend zoekwerk, of zijn afhankelijk van derde partijen die hoge bedragen vragen voor overzichten die wel volledig zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het bijhouden van een volledige lijst van overheden, politici en publieke functionarissen. “Hier slagen ze niet in omdat overheden deze basisinformatie niet doorgeven of foutief invoeren”, aldus Tom Kunzler, adjunct-directeur van Open State Foundation. “Hierdoor zijn onder andere belangenorganisaties, onderzoekers maar ook overheden zelf verplicht om elders lijsten te kopen voor duizenden euro’s of om zelf gegevens te gaan verzamelen. We sporen het ministerie daarom aan om werk te maken van een kloppende almanak.”

Voorbeelden van fouten in de Rijksalmanak

Open State deed onderzoek naar de gegevens in de almanak, die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken in beheer is van het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). De meting is gedaan in juni 2019.

Daaruit kwamen diverse fouten naar voren zoals:

  •      Bij 18.5% van de gemeenten klopt het aantal zetels van de gemeenteraad niet;
  •      14.82% van de namen van de raadsleden komt niet overeen met de namen zoals bekend bij de Kiesraad als gevolg van spelfouten;
  •      PVV Tweede Kamerleden missen in de Almanak;
  •      Bij negen provincies missen gegevens over Statenleden volledig.

Open State Foundation lanceert eigen Allmanak

Om bij te dragen aan een betere almanak lanceert Open State de website Allmanak.nl. Kunzler: “De naam is bewust gekozen om te laten zien dat de data in deze almanak wel compleet moet gaan worden.” Deze alternatieve almanak bundelt data van almanak.overheid.nl, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Kiesraad. Hiermee wordt een vollediger register aangeboden die door iedereen gratis kan worden gebruikt.

Wanneer informatie niet klopt of onvolledig is kan een gebruiker van allmanak.nl dit aangeven via een meldingsknop. Hiermee wordt een e-mail naar de betreffende overheid gestuurd met het verzoek en instructies om de gegevens te updaten bij de officiële almanak van de Rijksoverheid.

Hierna komt deze update ook weer op allmanak.nl terecht. Open State gaat de Allmanak de komende maanden verder uitbreiden met meer databronnen en verrijkingen. We doen dit om iedereen toegang te geven tot een volledige en goed bruikbare lijst met overheden en politieke vertegenwoordigers.

Bekijk alle fouten in de almanakgegevens van gemeenten en provincies via deze herbruikbare kaartvisualisaties.

Waar wordt een overheidsalmanak zoal voor gebruikt?

  • Onderzoekers en journalisten kunnen een almanak gebruiken om inzicht te krijgen in het verloop van politici of in de ontwikkeling van het aantal overheden;
  • Stichting Stem op een Vrouw en andere organisaties kunnen de almanak gebruiken om inzicht te krijgen in politieke emancipatie door de man/vrouw-verhoudingen in gemeenteraden of Provinciale Staten bij te houden;
  • Belangenorganisaties, public-affairs bureaus en burgers gebruiken de almanak om in contact op te komen met overheden of politici.

De Allmanak is ontwikkeld met steun van het SIDN Fonds en is een aanvulling op PoliFLW.nl.