NIEUWS

Gemeentelijke coalitieakkoorden 2018-2022


Voorkant van vier coalitieakkoorden

De NOS heeft dit jaar alle gemeentelijke coalitieakkoorden verzameld en gedeeld met ons. De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 21 maart 2018. In de daaropvolgende maanden hebben gemeenten hun coalities gevormd. Hieronder kun je de coalitieakkoorden doorzoeken en hergebruiken. Nog niet alle gemeenten hebben een coalitie gevormd (d.d. 5 juli 2018), wanneer nieuwe akkoorden beschikbaar komen zullen deze toegevoegd worden.

De data is hiermee geschikt voor analyse. Het is ook mogelijk de akkoorden van de periode 2018-2022 te vergelijken met de akkoorden van de periode 2014-2018 die hieronder te vinden zijn.Coalitieakkoorden gemeenten 2014-2018

In 2014 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een jaar later vonden Provinciale Staten verkiezingen plaats. In de periode daarna werden door verschillende politieke partijen coalitie akoorden gesmeden. Welke afspraken werden gemaakt? Wat zijn de plannen van de diverse gemeenten in de komende periode? Hieronder zijn de coalitie akkoorden van alle gemeenten en provincies doorzoekbaar gemaakt.

Gemeenten 2014-2018


Provincies 2015-2019


Data
In 2015 had Open State Foundation reeds de coalitie akkoorden van de 100 grootste gemeenten ontsloten en doorzoekbaar gemaakt. De gehele set van 2014-2018 hebben we via Topstukken verkregen. De gemeentelijke akkoorden 2018-2022 komen van de NOS.

De data met de links naar de pdf, txt en urls, de gemeentenamen en locaties kun je hier als json of csv downloaden. Toegang tot de DocumentCloud API voor gemeenten 2014-2018 is hier en gemeenten 2018-2022 is hier te vinden. De API voor provincies 2015-2019 is hier te vinden.