NIEUWS

Gemeenten houden digitale weg voor informatieverzoeken gesloten


Gemeenten die de elektronische weg voor het doen van informatieverzoeken de afgelopen jaren hebben afgesloten, moeten dit besluit heroverwegen. Digitale transparantie organisatie Open State Foundation roept gemeenten op het voor inwoners, ondernemers en journalisten weer mogelijk te maken om informatie per email op te kunnen vragen.

Onlangs besloot de gemeente Berg en Dal de elektronische weg voor het indienen van informatie verzoeken af te sluiten. Zowel voor het doen van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur als van een verzoek op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is het bij deze gemeente sinds het besluit van 13 november j.l. niet mogelijk dat via email of andere digitale manier te doen. Er zijn meer gemeenten die al meerdere jaren het voor inwoners onmogelijk maken om via email of andere digitale vorm dergelijke verzoeken te doen.

Onnodige drempels voor informatieverzoeken

Open State Foundation betreurt het besluit van de gemeente Berg en Dal en andere gemeenten die nog steeds de digitale weg afsluiten voor informatieverzoeken. ‘Het afsluiten van deze digitale weg is onnodig en werpt drempels op voor inwoners, ondernemers en journalisten die hun recht uitoefenen om informatie op te vragen’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation.

Sinds 1 oktober 2016 zijn de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie uitgezonderd van de Wet dwangsom. Dit betekent dat als een overheid te laat beslist over een verzoek geen dwangsom meer uitgekeerd kan worden.

Ministerie en VNG voorstander van vormvrije informatieverzoeken

Eerder dit jaar bevestigde ook de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Plasterk dat sinds de Wet dwangsom niet meer van toepassing is, dit geen argument meer is om het indienen van een Wob-verzoek via een email te verbieden. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft richting gemeenten gecommuniceerd dat het onwenselijk is om het per email indienen van Wob-verzoeken tegen te houden. De VNG raadt gemeenten aan toe te laten dat verzoeken van informatie vormvrij kunnen worden ingediend en de indiening van informatieverzoeken via elektronische weg niet langer te belemmeren.

Open State roept gemeenten op digitale weg open te stellen

Open State Foundation roept gemeenten op de elektronische weg voor het doen van informatieverzoeken open te stellen. Sinds het afschaffen van de dwangsom, hebben veel gemeenten die de elektronische weg hebben afgesloten, hun besluit nog steeds niet heroverwogen. Gemeenten zullen als ze dat nog niet hebben gedaan hun inwoners moeten laten weten dat de elektronische weg weer open staat.

Open State Foundation heeft de gemeente Berg en Dal in een brief laten weten haar besluit te betreuren en gevraagd naar een motivatie van het besluit. Gemeenten die de elektronische weg hebben afgesloten hebben dat in sommige gevallen bekendgemaakt via het gemeenteblad maar vooralsnog is onbekend welke gemeente de digitale weg sinds 1 oktober 2016 hebben opengesteld. Mocht een gemeente de elektronische weg nog steeds hebben afgesloten, neem dan contact op met Open State Foundation.