NIEUWS

Stel dit najaar kosteloos je raadsinformatie beschikbaar als open data!


Zou het niet fijn zijn als inwoners die het stemhokje binnenlopen weten wat raadsleden of politieke partijen vinden en wat ze hebben gestemd de afgelopen vier jaar? KING, onderdeel van de VNG, werkt vanuit de Digitale Agenda 2020 aan het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data. In het najaar van 2017 stelt KING, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 84 gemeenten in de gelegenheid om hun eigen raadsinformatie kosteloos beschikbaar te stellen als open data. Open State draagt al sinds 2013 bij aan dit traject.

Wat is Open Raadsinformatie?

Alle gemeenten hebben raadsinformatie, denk daarbij aan notulen, moties, agenda’s en raadsbesluiten. Deze informatie is openbaar, maar meestal niet aanvullend beschikbaar als open data. Open data is openbare overheidsinformatie die op een zodanige wijze beschikbaar is gesteld dat het technisch eenvoudig te hergebruiken is. Dit gaat over licenties, machine-leesbaarheid en open standaarden.

Open Raadsinformatie - Zoeken in stukken van de raad 2017-09-15 16-27-56

Direct resultaat met een Open Raadsinformatie app

Open data levert handige apps op zoals Buienradar die gebruik maakt van de data van het KNMI en Google Maps kan dankzij open data OV-reizen inplannen. KING organiseert dit najaar daarom ook een app-wedstrijd. Hierbij wint de ontwikkelaar met het beste idee voor een Open Raadsinformatie app €20.000 ontwikkelbudget. Deze app wordt met dit ontwikkelbudget daadwerkelijk gebouwd.

De Open Raadsinformatie van gemeenten die meedoen wordt dus direct hergebruikt in een app die iedereen kan gebruiken voorafgaand aan de verkiezingen.

Meedoen of vragen?

Aanmelden voor de opschaling kan tot en met 31 oktober. Wees er snel bij want alleen de gemeenten die zich het eerste aanmelden kunnen meedoen. Let wel, vanwege technische redenen kunnen alleen gemeenten die gebruik maken van de systemen van NotuBiz of iBabs meedoen met de huidige opschalingsronde.

Leveranciers zoals Company Webcast en SIM Groep ondersteunen wel al open data. Maar vanwege technische redenen is deze opschaling alleen voor gemeenten die gebruik maken van NotuBiz. GemeenteOplossingen en iBabs. In 2018, na afronding van de standaardisatie, kunnen we gaan opschalen naar alle gemeenten.

Deelname is kosteloos en kost de gemeente vrijwel geen tijd. Het enige dat een gemeente hoeft te doen is toestemming geven aan de leverancier voor de ontsluiting van de openbare raadsinformatie als open data. De beschikbaarstelling naar de Open Raadsinformatie API, Zoekmachine en de te ontwikkelen app worden geregeld door KING.

Aanmelden of vragen stellen kan door een bericht te sturen naar pilotmanager Tom Kunzler via tom.kunzler@kinggemeenten.nl. Geef daarbij aan van welke leverancier uw gemeente gebruik maakt.