NIEUWS

Data vergoede geneesmiddelen GIP databank als open data


Vanaf het najaar zal het Zorginstituut data die gepubliceerd worden op de GIPdatabank over ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen en daarmee gepaard gaande kosten ook publiceren als open data. Op 23 juni j.l. verzocht Open State Foundation via een verzoek hergebruik overheidsinformatie om de openbare gegevens uit het GIPdatabank beschikbaar te krijgen in een open machine-leesbaar formaat.

Het gaat om data over genees- en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed. Het Zorginstituut heeft twee aparte CSV-bestanden aangemaakt: een voor de farmaceutische zorg en een voor de hulpmiddelenzorg. In de datasets zijn volumes en kosten van farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg te vinden. De gegevens hebben betrekking op de jaren 2011 tot en met 2015.

Farmaceutische zorg

Voor de farmaceutische zorg zijn de waarden gepresenteerd op het diepste ATC-niveau (de werkzame stof, zoals ook op de GIPdatabank gepresenteerd wordt). In de dataset farmaceutische zorg bevinden het totaal aantal afleveringen (declaraties/uitgiftes); het totaal afgeleverde standaarddagdoseringen; de totale door zorgverzekeraars (op grond van de Zorgverzekeringswet) verleende vergoeding; het totaal aantal unieke gebruikers en een aantal afgeleide variabelen, zoals het gemiddeld aantal standaarddagdoseringen per gebruiker (DDD).

Hulpmiddelenzorg

Voor de hulpmiddelenzorg worden de waarden gepresenteerd op monitorniveau. In deze dataset worden de monitor-naam (een omschrijving van een groep van hulpmiddelen) gebruikt. Ook hier zijn het totaal aantal afleveringen (declaraties); de totale kosten die door zorgverzekeraars (op grond van de Zorgverzekeringswet) werden vergoed en het totaal aantal unieke gebruikers te vinden.

Het Zorginstituut zal naar verwachting de datasets publiceren op de GIPdatabank in het vierde kwartaal of al in het derde kwartaal. Mocht je alvast zelf de data willen bekijken dan kun je ze hier alvast downloaden via data.openstate.eu.