NIEUWS

Waar zijn decentrale onderwijs data?


Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit ministerie is al een aantal jaren actief op het gebied van open data maar om meer maatschappelijk en economisch rendement uit open te halen is het belangrijk dat ook onderwijs data die niet onder direct beheer valt van het ministerie beschikbaar, vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar wordt.

Onderwijsdata toenemend beschikbaar

Er is veel data beschikbaar over onderwijs, vooral data ontsloten door de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. In 2015 en 2016 (.xlsx) is een rijksbrede data inventarisatie uitgevoerd en het ministerie heeft een actief open data beleid. Binnenkort lanceert DUO in samenwerking met Open State Foundation haar eigen API en op 11 en 12 november organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bijeenkomst ‘Onderwijsdata onder de loep: Data expeditie‘.

Toenemende vraag naar decentrale data

Om daadwerkelijk maatschappelijk en economisch rendement uit open data te halen is het belangrijk dat data beschikbaar, vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is. Dat is nog niet het geval met overheidsinformatie over onderwijs die niet onder direct beheer valt van het ministerie. Er is een toenemende vraag naar kwalitatieve data die tot op heden alleen decentraal beschikbaar maar nog niet open is. Deze data is vaak niet vindbaar of toegankelijk. Het is van belang om informatie over bijvoorbeeld doelen en prestaties van de voorschoolse opvang tot de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt te kunnen doorgronden. Ook gemeenten beheren veel onderwijsdata die nog niet voldoende beschikbaar en toegankelijk zijn.

Data nog niet ontsloten

Data die niet onder direct beheer valt van het ministerie en bijvoorbeeld beheerd wordt door gemeenten is echter nog te versplinterd beschikbaar. Ook is de data achter de website scholenopdekaart.nl nog niet ontsloten, iets wat wel eerder is afgesproken in de bestuursakkoorden.

Data over kinderopvang

Een voorbeeld van decentrale onderwijsdata is bijvoorbeeld data over kinderopvang, bijvoorbeeld risicoprofielen van kinderopvangorganisaties. Een onderwerp waar de Tweede Kamer bij wijze van een motie in maart aandacht voor heeft gevraagd. Met deze risicoprofielen wordt de kinderopvang aangespoord tot verbetering en kunnen ouders een meer gefundeerde keuze maken voor een bepaalde kinderopvang instelling. Daarnaast draagt het openbaar maken van de risicoprofielen bij aan duidelijkheid over de werkwijze van toezichthouders en de manier waarop zij conclusies trekken over risico’s en kwaliteit. Wij roepen daarom op om data zoals de risicoprofielen van kinderopvangorganisaties actief openbaar te maken als open data en deze informatie door het ministerie centraal te laten aanbieden.

Enkelvoudige decentrale datalijst

In het Verenigd Koninkrijk wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘single data list‘ om informatie van lokale overheden op een gestandaardiseerde wijze met de nationale overheid te delen en centraal te ontsluiten. Voor Nederland zou een enkelvoudige decentrale datalijst met data die een bovenlokaal belang heeft op het terrein van onderwijs een goede manier zijn om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data te verbeteren. Daarnaast is het van belang dat structureel middelen beschikbaar zijn om deze nationale infrastructuur voor onderwijsdata beschikbaar, vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar te maken.

onderwijsklas