NIEUWS

NZa negeert consumentenbelang door weigering ziekenhuistarieven openbaar te maken


Met de weigering van de Nederlandse Zorgautoriteit om ziekenhuistarieven openbaar te maken, negeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het consumentenbelang voorop te stellen bij de tarieven die ze betalen. Nog altijd ontbreekt het aan goed inzicht wat patiënten waar in rekening wordt gebracht. Dat blijkt uit onderzoek door Open State Foundation en Brenno de Winter in aanloop naar het hoger beroep dat 15 november a.s. bij de Raad van State.

De NZa verweert zich tot nu toe met het argument dat de prijzen van gedeclareerde medische behandelingen vertrouwelijke commerciële informatie is. Opmerkelijk genoeg hebben een aantal ziekenhuizen, zoals het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen de tarieven die zij rekenen per behandeling en verzekeraar openbaar gemaakt.

Wel is de NZa van mening dat de publicatie van ziekenhuistarieven door zorgverzekeraar CZ ‘een goede stap voorwaarts’ is. Inmiddels hebben ook consumenten zelf acties ondernomen om ziekenhuistarieven openbaar te maken. Evenmin kwam de zorgautoriteit in actie toen ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars deze ‘vertrouwelijke’ informatie wél openbaar maakten. Daarmee valt te twijfelen aan de gestelde vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Terwijl de NZa claimt dat gecontracteerde prijzen geheim moeten blijven uit angst voor hogere tarieven, stellen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op kamervragen en de Autoriteit Consument en Markt juist dat transparantie prijsverlagend werkt.

Transparantie belang van burgers en consumenten

‘Transparantie van zorgkosten is cruciaal. Juist consumenten, wettelijke premie- en belastingbetalers moeten kunnen beschikken over de daadwerkelijke prijzen van medische behandelingen’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Zij zijn degenen die bijdragen aan deze collectieve uitgaven en het is dit belang dat gediend is in deze zaak’.

‘De NZa is wettelijk verplicht het belang van consumenten vooropstellen. In de weigering om tarieven openbaar te maken, maakt de NZa het consumenten onmogelijk om zelf te kiezen welke zorgaanbieder en welke verzekeraar het beste voor hem of haar zijn’, zegt Brenno de Winter, de Wob-expert die als gemachtigde de Open State Foundation bijstaat in deze zaak. ‘De tarieven hebben weinig met de realiteit te maken, want die draait om totale budgetten. Alleen de burger, want die betaalt wel op basis van de prijslijst en juist die mag de prijslijst niet zien.’

Met een beroep op de Wet openbaarheid van Bestuur heeft Open State Foundation in 2014 de NZa verzocht de prijzen en aantallen ziekenhuisbehandelingen per zorgaanbieder openbaar te maken. In oktober 2015 was de rechtbank in Amsterdam van oordeel dat de NZa geen inzage hoefde te geven omdat de prijs per zorgproduct, per zorgaanbieder en het aantal gedeclareerde zorgproducten wordt gezien bedrijfsgeheimen. Sinds de uitspraak zijn veel prijzen openbaar geworden. Voor de overige dient 15 november a.s. het hoger beroep bij de Raad van State.