NIEUWS

Geef transparantie en open data prioriteit bij NVWA en RVO


Open State Foundation roept in het kader van de begrotingsbehandeling het ministerie van Economische Zaken op het gebied van Landbouw en Visserij op om inzicht te geven in Inspectiegegevens van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en Landbouwsubsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Inspectiedata NVWA in herbruikbaar bestandsformaat

Sinds juli 2015 is de Wet hergebruik overheidsinformatie van kracht. Een wet die informatievragers recht geeft op het ontvangen van herbruikbare overheidsinformatie, in plaats van papieren documenten of .pdf-bestanden die lastig machinaal uit te lezen zijn. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit publiceert sinds 2014 de resultaten van haar inspecties bij horeca-bedrijven via de website.

Een verzoek op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie moest niet alleen 7 maanden wachten op beslissing, het verzoek werd ook afgewezen. De reden die de NVWA noemt dat de informatie om ‘technische redenen’ niet verstrekt kan worden is opmerkelijk. De data is namelijk zowel op de website als op apps voor iPhone en Android beschikbaar.

Herbruikbare data landbouwsubsidies

Ook in het kader van voedselzekerheid en als wereldspeler op dit gebied kan Nederland door middel van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van open data een belangrijke bijdrage leveren. Daarbij gaat het niet alleen om het bevorderen dat andere landen of multilaterale organisaties, zoals de FAO data over voedsel en landbouw ontsluiten maar dat geldt ook voor de Nederlandse overheid. Zo weigert in Nederland de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het hergebruik van data over landbouwsubsidies. Het gaat om miljoenen die jaarlijks uitgekeerd worden aan agrariërs en vissers om bijvoorbeeld duurzamer te boeren. Een beslissing op dit verzoek liet 9 maanden op zich wachten.

Uiteindelijk is ook dit verzoek afgewezen met als reden dat namen van agrarische bedrijven mogelijk herleidbaar zijn tot personen. De data staat echter wel al online op de website van de RVO. De RVO was niet bereid het belang van transparantie van deze subsidies te laten prevaleren en de data als herbruikbare data aan te bieden.