NIEUWS

Belangenorganisaties vragen volgend kabinet om digitaal leiderschap


Nederland moet de komende jaren serieus digitaal leiderschap nemen. Deze oproep staat in een manifest dat namens een kleine dertig belangenorganisaties is gepresenteerd tijdens het ECP-jaarcongres. Het manifest (PDF) wordt gesteund door een brede coalitie aan organisaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Ook Open State Foundation steunt deze oproep.

Het manifest stelt dat digitalisering een grote impact heeft op ons dagelijks leven, arbeid en werkgelegenheid, de wetenschap, bedrijvigheid, veiligheid en democratie. En de grootste veranderingen moeten nog komen. Het verleden wijst uit dat landen die als gidsland voorop lopen, beter in staat zijn de kansen van zulke transformaties te verzilveren en tegelijkertijd eventuele negatieve gevolgen het hoofd te bieden. Het volgende Kabinet zal moeten investeren in beleid, middelen en governance.

In het Manifest pleiten de organisaties voor meer investeringen in opleidingen en de ontwikkeling van nieuwe kennis, gedeelde ambities op het gebied van digitale technologie op de domeinen gezondheid, mobiliteit, energie, onderwijs en stedelijke omgeving, met oog voor digitale dijkbewaking, cybersecurity, privacy en open data voor het realiseren van maatschappelijke en economische verwachtingen. Hiervoor moeten extra middelen beschikbaar komen en moeten regels deze sectoren niet frustreren, maar juist faciliteren.

De politieke verantwoordelijkheid voor digitale innovatie is nu versnipperd waardoor in de praktijk te weinig van de grond komt en we kansen missen in de genoemde domeinen. Een ‘ministerieel topteam digitalisering’, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte digitale onderraad, moet – inclusief een hoge functionaris voor cybersecurity – de verbindingen leggen en leiderschap nemen om de toekomst digitaal naar onze hand te zetten, de kansen te benutten en de dijkbewaking te organiseren waar nodig.

Bij de start van dit manifest (PDF) is het ondertekend door:

1. Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB
2. Marcel Krom, voorzitter CIO platform
3. Bas Eenhoorn, Digicommissaris
4. Tineke Netelenbos, voorzitter ECP
5. Medy van der Laan, voorzitter Energie Nederland
6. Ineke Dezentjé, voorzitter FME
7. Herna Verhagen, CEO PostNL, opsteller rapport ‘Nederland Digitaal droge voeten’
8. Paul Smits, CFO en voorzitter Digitaliseringsboard, Havenbedrijf Rotterdam
9. Bertho Eckhardt, voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
10. José van Dijck, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
11. Leon Faassen, voorzitter ad interim LTO-Nederland
12. Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland
13. Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT
14. Peter Stadhouders, directeur Nederlands Uitgevers Verbond
15. Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
16. Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
17. Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
18. Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging
19. Jos Nijhuis, president-directeur Royal Schiphol Group
20. Erik Fledderus, algemeen directeur SURF
21. Ed Nijpels, voorzitter Thuiswinkel.org
22. Paul de Krom, voorzitter TNO
23. René Penning de Vries, Boegbeeld TopTeam ICT-innovatie
24. Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland
25. Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI
26. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
27. Karl Dittrich, voorzitter VSNU