NIEUWS

Een op de tien overheidsorganisaties meldt open data via rijksportaal


Een tiende van alle overheidsorganisaties meldt open datasets via het rijksportaal data.overheid.nl. Van de 1.069 formeel bekende overheidsorganisaties zijn van 89 overheidsorganisaties datasets te vinden via dit centrale open data portaal. Het gaat om overheidsorganisaties die geidentificeerd zijn met de OWMS-standaard.

Hoewel alle ministeries en provincies een of meerdere datasets hebben aangemeld, zijn slechts datasets van 21 van de in totaal 395 gemeenten, 7 van 246 regionale samenwerkingsorganen, 12 van 155 Zelfstandige Bestuursorganen en 4 van de 23 waterschappen. Hoog Colleges van Staat, Openbare Lichamen en het Koninklijk Huis hebben nog geen enkele dataset aangemeld.

Helft van aantal datasets afkomstig van CBS

Op het moment van de test op 24 augustus waren 7813 datasets aangemeld via data.overheid.nl, waarvan iets meer dan de helft (3880) afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gevolgd door Rijkswaterstaat (1309). Hoewel bij de ministeries de meeste datasets door Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijken te zijn aangemeld, zijn van de 173 datasets van dit ministerie slechts 2 datasets die geen kopie zijn van het CBS. Als die niet mee worden geteld zakt dit ministerie van een koppositie helemaal naar beneden. Bij de provincies hebben Utrecht (354), Gelderland (290), Zuid-Holland (155) en Friesland (103) de meeste datasets aangemeld. Naast Rijkswaterstaat, zijn het RIVM (82), KNMI (77), RVO (52) en DUO (46) de grootste aanbieders.

Overheid Metastandaard

Om overheidsorganisaties te identificeren hebben we gebruik gemaakt van de gecontroleerde OWMS-standaard. Deze metadatastandaard gebruikt de overheid zelf voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Dat zo’n 980 overheidsorganisaties geen datasets melden via data.overheid.nl betekent niet dat deze instellingen geen overheidsinformatie publiceren als open data. Er zijn gemeenten die weliswaar data beschikbaar hebben op een eigen website of dataportaal maar de meeste gemeenten hebben dat niet aangemeld via data.overheid.nl. Op deze manier blijft deze informatie moeilijk te vinden.

Daarnaast zijn er 22 organisaties die tezamen 261 datasets hebben gemeld bij data.overheid.nl maar die niet als zodanig bekend zijn als overheid in de OWMS-standaard. Het gaat hierbij om 7 kennisinstituten, 2 netbeheerders, 5 archiefinstellingen en 2 uitvoeringsorganisaties. Zo is het vreemd is dat de Raad voor de rechtspraak, twee uitvoeringsorganisaties BIJ12 en KOOP en twee ZBO’s, CBR en CAK, niet voorkomen in de OWMS-standaard. Van 39 datasets is de data-eigenaar onbekend.

Zoeken naar overheidsorganisaties

Data

De datasets op data.overheid.nl zijn toegankelijk via de api van data.overheid.nl. De OWMS-standaard en waardenlijsten vind je via Standaardenoverheid.nl. De opgeschoonde en gecombineerde dataset overheidsorganisaties-aanmeldingen-data-overheid-nl (CSV) vind je via data.openstate.eu.